Clicky

Omroep Zuidplas opinie: 'In de geraadpleegde verkiezingsprogramma’s Zuidplas wordt er door de politiek stilgezwegen over de ondersteuning aan gehandicapten'

Copyright Omroep Zuidplas

'Er is een Platform Gehandicapten Zuidplas dat al enige jaren op een laag pitje pruttelt.'

In Nederland hebben ruim 1,7 miljoen (10%) kinderen en volwassenen een matige of ernstige beperking (Allesoversport.nl). Dit is geen kleine groep. Daarnaast is een grote groep mensen, ongeveer 3,6 miljoen) in mindere mate beperkt (Allesoversport.nl). Of het faire share van in Zuidplas wonende mensen met een matige of ernstige beperking op 4.100 gehandicapten wordt gesteld, wordt niet vermeld. 

Dit is niets bijzonders, want er staat nergens iets vermeld over hulp aan gehandicapten. De BGC (Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel) gaat uit van een faire share van 6500 gehandicapten, waarvan 4500 fysiek gehandicapten. Dat zou voor Zuidplas op 2900 fysieke gehandicapten uitkomen. 

Volgens een woordvoerder van de wethouder is de hulp aan en aandacht voor gehandicapten een particulier initiatief en beslist geen aandeel waar de politiek zich mee bemoeit of verantwoordelijk voor is.

Het verkiezingsprogramma vermeldt echter wel “iedereen doet mee”. De VVD laat blijken dat subsidie afspraken worden nagekomen of anders geschrapt. Het CDA reageert desgevraagd niet. Het Platform Gehandicapten Zuidplas, dat geacht wordt om de belangen van de gehandicapte medemens te behartigen, staat volgens de voorzitter al jaren op een laag pitje. Vanaf 2013 worden er geen jaarverslagen meer geproduceerd. Toch wordt de subsidie van de gemeente jaarlijks geïncasseerd. Dit betekent dat de politiek er zich wel mee zou moeten bemoeien. Deze subsidie staat namelijk in het overzicht dat de gemeente Zuidplas openbaar maakt en deel uitmaakt van de jaarstukken.

Misschien zijn de absolute subsidie bedragen op lokaal niveau niet zo spectaculair, er zijn echter politieke partijen in Zuidplas die minder stemmen hebben gekregen dan het aantal in hun gemeente wonende gehandicapten.

In de buurtgemeente Capelle aan den IJssel werkt de BGC (Belangengroep Gehandicapten Capelle) vanuit de volgende uitgangspunten: Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten (VN-resolutie 48/96, 1994) en de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (december 2003 in werking getreden). De stichting wordt door de gemeente ten behoeve van nieuwe (bouw)projecten geraadpleegd. Neemt deel aan cliëntenraden, WMO adviesraad, Wijk Overlegplatforms, steunpunt Mantelzorg. Tevens zet de stichting zich in voor de verbetering resp. wegnemen van obstakels op de openbare weg. En geeft een handzame periodiek uit dat door vrijwilligers in de brievenbussen wordt gestopt. Daarnaast staan ze regelmatig in de kranten of social media.

Het kan geen kwaad om zonder vooropgezette bedoelingen gebruik te maken van de expertise bij Capelle aan den IJssel om de ondersteuning aan gehandicapten professioneel aan te pakken, op politiek als particulier niveau.

Van onze politiek verslaggever Ton Stoffels