Clicky

Platform Gehandicapten Zuidplas reageert op artikel Omroep Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

Het Platform Gehandicapten Zuidplas heeft Omroep Zuidplas een reactie gestuurd op haar artikel van eerder deze week.

Het Platform Gehandicapten Zuidplas reageert als volgt:

Op 8 juli 2019 is door Omroep Zuidplas een artikel gepubliceerd van politiek verslaggever Ton Stoffels.

Het bestuur van Stichting Platform Gehandicapten Zuidplas heeft met verbazing kennis genomen van de inhoud van dit artikel.

Wij herkennen ons platform niet in het geen geschetst en nemen derhalve nadrukkelijk afstand van de inhoud van genoemde publicatie.

Het bestuur van het Platform Gehandicapten Zuidplas houdt zich bezig met belangenbehartiging van alle mensen met een handicap of chronische ziekte in de gemeente Zuidplas.

Er worden activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse scootmobieltochten, er vindt regelmatig overleg plaats met diverse andere organisaties en de toegankelijkheid binnen de gemeente wordt continu gemonitord en onder de aandacht gebracht bij de politiek. Door de overgang naar een nieuw bestuur is in de communicatie naar deze verslaggever het een en ander misgegaan.

Er is niet gesproken met de nieuwe voorzitter waardoor informatie niet of niet juist is overgebracht. Op dit moment wordt er door een volledig nieuw bestuur hard gewerkt om het Platform Gehandicapten Zuidplas nieuw elan te geven. Hieromtrent zal het bestuur op korte termijn met meer informatie komen.

Ton Stoffels geeft aan dat de nieuwe voorzitter het Platform Gehandicapten Zuidplas, Danny Rombouts, tijdens een telefoongesprek heeft toegegeven dat er op het gebied van communicatie het nodige is misgegaan waardoor er door Ton met de verkeerde voorzitter was gesproken die op haar beurt geen woord repte over het nieuwe bestuur.