Clicky

Participatietraject 'de nieuwe Zuidplaspolder' van start

Copyright Omroep Zuidplas

Vanaf maandag 22 juli kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de concept-ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder verrijken, verdiepen en versterken. 

Op de website www.denieuwezuidplaspolder.nl kan meer informatie worden gevonden over de visie en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de participatiesessies in september en oktober. Het college stuurt de concept-ontwikkelingsvisie ook voor een formele reactie naar de samenwerkingspartners, die zijn verenigd in de Grondbank.

Participatie centraal in het najaar
Op donderdag 12 en 19 september zullen participatiesessies plaatsvinden in Op Moer in Moerkapelle en Swanla in Zevenhuizen. Ook kan een slotconferentie worden bijgewoond op donderdag 3 oktober in Swanla in Zevenhuizen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.denieuwezuidplaspolder.nl. De gemeente verzamelt alle reacties die in het participatietraject naar voren komen, waarna een definitieve ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsstrategie worden opgesteld. Naar verwachting legt het college deze documenten eind 2019 voor aan de gemeenteraad.

Programma participatiesessies en slotconferentie
Donderdag 12 september
18.00 - 22.00 uur
Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40, Moerkapelle

Donderdag 19 september
18.00 - 22.00 uur
Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen

Donderdag 3 oktober
19.30 - 22.00 uur
Slotconferentie
Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen