Clicky

Gemeenteraad Zuidplas trekt extra geld uit voor Duurzaamheidslening

Copyright Omroep Zuidplas

Op 22 februari 2017 is de regeling Duurzaamheidslening voor bewoners gestart.

Er is sindsdien veel gebruik van gemaakt. De bodem van de pot was bereikt. De duurzaamheidslening is een revolverend fonds, dus in de komende jaren wordt, door aflossing van de leningen, het budget weer aangevuld. Om te voorkomen dat er nu tijdelijk geen leningen verstrekt kunnen worden heeft de gemeenteraad gisteren besloten opnieuw € 2.500.000,- beschikbaar te stellen bovenop de € 750.000,-.

Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid
“De Duurzaamheidslening sluit aan bij de ambities en doelstellingen in het Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie. Om te voorkomen dat er nu tijdelijk geen leningen verstrekt kunnen worden, is het belangrijk om het budget aan te vullen. Er blijkt veel vraag te zijn naar de lening. Onze inwoners, verenigingen en instellingen willen maatregelen nemen om hun eigen pand te verduurzamen. Dat wil de gemeente stimuleren.”

Duurzaamheidslening
Gemeente Zuidplas wil bijdragen aan een energie neutrale gemeente. Daarom stimuleert de gemeente het nemen van duurzame maatregelen en biedt haar inwoners de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee onze inwoners, verenigingen en instellingen tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun pand(en) kunnen financieren. Door het pand energiezuiniger te maken, besparen zij energie en wordt het pand comfortabeler.

Aanvragen Duurzaamheidslening
Inwoners, verenigingen en instellingen uit de gemeente Zuidplas kunnen een duurzaamheidslening aanvragen via www.zuidplas.nl/duurzaamheidslening. Op de site is ook meer informatie te vinden over de duurzaamheidslening.