Clicky

ChristenUnie/SGP maakt met inwoners Zuidplas 'wijkschouw'

Copyright Omroep Zuidplas

Ter voorbereiding op de raadsbehandeling van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2018-2021 dinsdag 15 oktober heeft de fractie van ChristenUnie/SGP met inwoners een wijkschouw in alle vier de dorpen gemaakt. 

Raadslid Johan Snoei: "Samen met inwoners zijn wij de wijken van de dorpen ingegaan. We hebben een schouw gemaakt van het openbaar groen en de kwaliteit en inrichting van de trottoirs en straten. Op veel plaatsen ziet de kwaliteit er redelijk goed uit, maar op andere plekken is nog veel te verbeteren!"

Uit de schouw zien we dat er echt wel stappen worden gezet op gebied van bijvoorbeeld wegenrenovatie en omvorming van groen. Aan de andere kant blijkt dat de straatinrichting op sommige plekken onlogisch is. Voetpaden houden zo maar op. Op andere plekken is de kwaliteit van de trottoirs dermate slecht dat het voor rolstoel- en rollatorgebruikers tot  gevaarlijke situaties kan leiden. Snoei: "Zulke situaties moeten met hoge urgentie aangepakt worden".

Ook de kwaliteit en diversiteit van het openbaar groen laat op meerdere locaties nog te wensen over en voldoet niet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. CU/SGP wil dat die plekken voortvarend worden aangepakt. Raadslid Snoei: "De inrichting van het openbaar groen is de directe leefomgeving van de inwoner. Die moet er netjes en verzorgd uitzien. Om die reden zijn wij ook blij dat het college middelen vrijmaakt voor de omvorming van groen en initiatieven van inwoners."

Bij de raadsbehandeling op dinsdag 15 oktober zal CU/SGP het schouwrapport aanbieden aan  wethouder Schuurman.

Bekijk hier het schouwrapport.