Clicky

D66 Zuidplas dient motie in aangaande de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/u op de A12 en A20

Copyright Omroep Zuidplas

De Zuidplasfractie van de D66 dient een motie vreemd in.

Frans Klovert laat aan Omroep Zuidplas weten:

- Dat door een recente uitspraak van de Raad van State over de aantasting van natuurgebieden door de stikstofemissies duizenden bouwprojecten stil liggen in Nederland;
- Dat het advies van de commissie Remkes aangeeft dat het nemen van noodmaatregelen door het kabinet om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken het makkelijkste gaat in het verkeer en de landbouw;
- Dat inwoners van Zuidplas woonachtig in de directe omgeving van de snelwegen A12 en A20 nu al zeer veel overlast ervaren door geluidshinder en verminderde luchtkwaliteit;
- Dat de huidige baanvakken op de A20 bij Nieuwerkerk aan de IJssel en Moordrecht eigenlijk al te smal zijn voor het handhaven van 120 km per uur.

Overwegende:
- Dat verkeer tot de belangrijkste geluids- en CO2-vervuilers behoort;
- Dat een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid.
- De tijdswinst bij 120 km per uur op het traject op de A20 tussen afrit Capelle ad IJssel en Gouda (10 km) nog niet eens 1 minuut is en op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer (12 km) NET iets meer is dan 1 minuut en 10 seconden.

D66 roept het college op:
- Een lobby te starten richting de provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de maximumsnelheid van de snelwegen A12 en A20 in onze regio zo snel mogelijk te verlagen naar 100 km per uur en hiervoor steun te zoeken binnen regio Midden-Holland.