Clicky

VVD Zuidplas maakt zich zorgen over kinderarmoede en stelt vragen

Copyright Omroep Zuidplas

De VVD Zuidplas wil graag dit onderwerp meer onder de aandacht brengen. 

'Wij zijn vastberaden om, wanneer er sprake blijkt te zijn van kinderarmoede in onze gemeente, dit waar mogelijk te bestrijden', alsdus VVD Raadslid Sep Pouwels. 

Pouwels vult aan: 'Bij kinderarmoede is de kans groot dat kinderen er levenslang last van hebben en houden. Het is onze ambitie om inzicht in deze mogelijke problematiek in Zuidplas te krijgen en deze zoveel als mogelijk te voorkomen en op te lossen'.

Tenslotte, gaat Pouwels door,  'moeten alle kinderen mee kunnen doen in Zuidplas, ongeacht hun thuissituatie. Inzicht en preventie voorkomt dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hierdoor wordt grotere maatschappelijke achterstand of isolatie voorkomen'.

Volgens een recente brief van de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer leven in Nederland nog altijd één op de negen kinderen in armoede. De VVD wil graag weten hoe dit in Zuidplas is.

De VVD realiseert zich dat de aanpak van kinderarmoede meer vraagt dan alleen geld. Het vraagt ook een pro-actieve inzet van de gemeente en mogelijk een kader waarbinnen de inzet van de gemeente is geregeld.

Ook in Zuidplas hebben de kinderen de toekomst. VVD Zuidplas wil dat het college zich inzet om kinderarmoede in onze gemeente te voorkomen.

Gezien het vorenstaande heeft de VVD de volgende vragen aan het college:

1. Onderkent het college de kinderarmoede-problematiek ook in Zuidplas?

2. Kinderarmoede is lang niet altijd aan de buitenkant te zien.
Is het college desondanks op de hoogte of zijn er signalen / gevallen van kinderarmoede in onze gemeente bekend (aantallen)?

3. Onderschrijft het college de hierboven geschetste belangen, dat alle kinderen ongeacht hun thuissituatie mee moeten doen in de samenleving en dat we kinderarmoede tegen moeten gaan?

4. Zijn er al kaders of maatregelen tegen kinderarmoede in onze gemeente beschikbaar? Hoe is de toegankelijkheid van instanties en regelingen hiervan? Welke rol heeft het sociaal team hier?

5. Zo nee, Is het college bereid het voortouw te nemen om kinderarmoede in Zuidplas tegen te gaan en hier organisaties en bedrijven bij te betrekken om samen naar oplossingen te zoeken?