Clicky

Zorgen CDA Zuidplas over aanrijtijden politie

Copyright Omroep Zuidplas

Nu de aanrijtijden van de politie in Zuidplas opnieuw slechter geworden zijn, maakt het CDA zich zorgen.

‘In september werd in ruim 40 procent van de gevallen de norm niet gehaald. Daar willen we zo snel mogelijk duidelijkheid over!’ zegt Benno de Ruiter fractielid van het CDA. Om duidelijkheid te krijgen heeft de CDA fractie vragen gesteld(zie onderaan artikel).

‘Wanneer het over prio 1 meldingen gaat, hebben we het niet over katten in een boom. Dit gaat over de momenten dat mensen 112 bellen. Reanimaties, overvallen maar ook wanneer iemand getuige is van een inbraak bijvoorbeeld’, zegt de Ruiter. Juist dat laatste heeft de afgelopen weken de inwoners van Zuidplas opgeschrikt. In Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel werd er een groot aantal airbags uit auto’s gestolen. De Ruiter vraagt zich af of er een beperktere pakkans is door deze aanrijtijden. Die verlaagde pakkans, zou inbrekers naar Zuidplas kunnen lokken. ‘Dat moet natuurlijk niet gebeuren!’

'We zijn benieuwd of het college al concrete maatregelen genomen heeft om de aanrijtijden sterk te verbeteren. ‘Die moeten naar 95%! Wanneer inwoners van Zuidplas acuut hulp nodig hebben, dan moeten zij erop kunnen vertrouwen dat deze hulp geboden wordt’, aldus De Ruiter. 

'Er gebeurt veel op veiligheidsgebied. Zo zijn we als CDA blij met de jeugdagenten en verwelkomen we de nieuwe wijkagenten in onze dorpen van harte! ‘We geloven dat dit de preventieve aanpak van criminaliteit ten goede komt. Maar we willen ook dat er adequaat gereageerd kan worden op het moment dat 112 gebeld wordt', zo sluit het CDA raadslid af.

Vragen:
1) Is het college bekend dat de prio 1 meldingen in september 2019 slechts 58,6% van de gevallen op tijd is (bron data.poitie.nl)
2) Kan het college een oorzaak geven voor het niet halen van de aanrijtijden?
3) Welke stappen onderneemt het college om de aanrijtijden op korte termijn terug te dringen?
4) Is het college geïnformeerd over deze cijfers
a. Wat is de reactie van het college geweest over deze informatie
b. Wat is het plan om dit te kunnen verbeteren?
5) Hoeveel prio 1 meldingen zijn er vanaf 01-2019 per maand geweest en hoe vaak in aantallen was de politie op tijd?
a. Hoe zijn de aanrijtijden in de verschillende dorpen vanaf 01-2019
6) Zijn er ernstige gevolgen geweest doordat de politie niet op tijd is?
7) Zijn er heterdaad meldingen niet succesvol (aanhouding) afgelopen door te late aankomst van de politie?
8) De afgelopen weken zijn er flink wat autoinbraken geweest in Zuidplas, hebben hier aanrijtijden nog gevolgen in gehad?
9) In hoeverre is de aangrenzende politie eenheid in Rotterdam op de hoogte van het feit dat de aanrijtijden in Zuidplas niet gehaald worden?
10) Is er tussen de eenheden onderlinge afstemming?