Clicky

Aanpak bodemdaling: 'Grond met nieuwe betekenis'

Copyright Omroep Zuidplas

Op het Nationaal Congres Bodemdaling in Fort Voordorp te Groenekan is vandaag de regio deal Bodemdaling Groene Hart ondertekend door het Rijk en de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. 

De regio deal is zowel gericht op kennisverwerving over de bodemdaling als op het ontwikkelen van concrete vernieuwende gebruiksmogelijkheden van de grond. Hiermee levert de regiodeal een zinvolle bijdrage aan een gebied waar de grond nieuwe betekenis kan krijgen. Een van de projecten die in de regiodeal is gehonoreerd is de veranderopgave van het veenweidegebied in de gemeente Zuidplas. Dit project zal de gemeente samen met provincie, waterschap en inwoners, en in afstemming met belanghebbenden gaan uitvoeren.

Wethouder Jan Verbeek, verantwoordelijk voor Duurzaamheid & Klimaatadaptatie: ‘De regiodeal - en belangrijker nog de financiële middelen -  betekenen een extra impuls aan onze huidige en toekomstige gebruikers in het restveengebied. Het uitwisselen van kennis en verkennen van mogelijkheden biedt onze agrariërs inzicht en verwachtingen welk nieuw gebruik voor hen geschikt is.”

Volg de ontwikkelingen
Meer informatie over de regio deal, zie vandaag verzonden persbericht. Op de website www.bodemdalingdebaas.nl is te zien welke projecten gaan starten. Binnenkort gaat ook de website www.veenweidezuidplas.nl online. De communicatie over de projecten in het veenweidegebied Zuidplas wordt door de drie partijen gezamenlijk opgepakt.

Foto: Vincent Basler