Clicky

Actieplan 'Op weg naar werk' biedt extra ondersteuning voor werkzoekenden

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeenteraad van Zuidplas heeft gisteren het actieplan Op weg naar werk unaniem vastgesteld.

Het actieplan is erop gericht om meer mensen uit de bijstand aan werk te helpen of op een andere manier te laten participeren in de samenleving. “Uitgangspunt van Op weg naar werk is dat iedereen meedoet naar vermogen. Dat kan werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk of het volgen van een cursus”, aldus wethouder Jan Willem Schuurman van Werk en Inkomen. Het actieplan is in lijn met de conclusies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat deze week met een eindevaluatie kwam over de Participatiewet.
Het plan actieplan ‘Op weg naar werk’ gaat uit van inclusiviteit. Een van de drie kernwaarden waar dit college van B&W voor staat. In het actieplan wordt uitgegaan van het idee dat iedereen werkt of participeert naar vermogen. “Iedereen heeft talenten en kwaliteiten, die zij kunnen inzetten in onze samenleving”, meent Schuurman.

Extra uitstroom
Op dit moment zitten er 598 mensen in de bijstand. De doelstellingen vanuit het actieplan ‘Op weg naar werk’ zijn 15 mensen die extra uitstromen (van 75 naar 90); 90 mensen meer (van 135 naar 225), die een of meer extra stappen op de participatieladder maken en een daling van 2 procent (van 9% naar 7%) van werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar.
Het actieplan Op weg naar werk stelt extra maatregelen voor om nog meer ondersteuning te bieden aan inwoners die in de bijstand zitten en graag weer aan de slag willen. “Het actieplan heet ‘Op weg naar werk’, waarbij werk het einddoel is, maar er zijn ook andere manieren om mensen hun kwaliteiten naar vermogen te laten inzetten en hun talenten verder te laten ontwikkelen. Dat kan door vrijwilligerswerk of door het volgen van een cursus, dan wel mensen helpen aan een werkervaringsplek”, somt Schuurman de mogelijkheden op. “Het gaat erom dat wij investeren in het begeleiden van mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we onder meer door intensiever persoonlijk contact waarbij we ook kijken of er ondersteuning nodig is op andere terreinen”.

Participeren
Het actieplan richt zich op verschillende doelgroepen. Het gaat onder meer om jongeren tot 27 jaar, die een leer- werktraject kunnen volgen, werkzoekenden, die al een poos werkloos thuis zitten en daardoor een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, statushouders, die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen en inwoners met een psychische kwetsbaarheid. “We schrijven niemand af”, stelt Schuurman. Uitgangspunt van het actieplan ‘Op weg naar werk’ is dat iedere inwoners met een bijstandsuitkering bezig is met zijn of haar re-integratie en participatie in de samenleving. Zodat zij door middel van bijvoorbeeld een studie, stage of werktraject weer deelnemen.

Menukaart
In samenwerking met de IJsselgemeenten is er een menukaart ontwikkeld waarop staat welke mogelijkheden er in de regio Rijnmond zijn om weer aan de slag te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van instrumenten om mensen en vacatures goed te kunnen matchen. De ambities van Schuurman zijn kansrijk. “We willen in gesprek met een top-30 van ondernemers, die kansen kunnen bieden aan mensen. Met ondernemers in sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is, sluiten we leer-werkakkoorden. Op verzoek van ondernemers in Zuidplas ondersteunen we herintreders met jobcoaching en begeleiding van werkzoekenden om te komen tot een betaalde baan”. Uiteindelijk wil de gemeente Zuidplas dat de komende vier jaar meer mensen uitstromen naar betaald werk of op een andere manier participeren in de samenleving.