Clicky

Vragen CU/SGP over ontsluiting van de Jonge Veenen in Moerkapelle

Copyright Omroep Zuidplas

Donderdag 21 november j.l. was er een inloopavond De Jonge Veenen Moerkapelle Oost fase 3. Hierbij was Peter Molenaar, raadslid namens de CU/SGP, aanwezig.

Op die avond werd schetsontwerp de Jonge Veenen fase 3 getoond.

''Als inwoner en als raadslid was ik ook een deel van die avond aanwezig en ik ben toen door veel inwoners aangesproken op het schetsontwerp De Jonge Veenen Fase 3 waarin nu geen ontsluiting voor autoverkeer op de bestaande Middelweg is ingetekend'', aldus Molenaar.

Molenaar vervolgt: ''Daarnaast hebben wij de directeuren van de beide basisscholen gesproken en zij maken zich zorgen over een tweetal zaken:
A) De (on)veiligheid door de huidige drukte tijdens haal- en brengtijden van de schoolkinderen, die onveilige verkeerssituaties veroorzaken en irritaties opleveren. De huidige infrastructuur is niet optimaal om de dagelijkse piekbelasting op te vangen.
B) De beperkte parkeercapaciteit op de parkeerplaats bij de Brede School en het voetbalcomplex die de hierboven problematiek versterkt.
Na kennisgenomen te hebben van het ruwe ontwerp van fase 3 verwachten beide directeuren eerder een toename van de bovengeschetste problemen dan een vermindering.

Bovenstaande punten hebben uiteraard alles te maken met de verkeersveiligheid van de kinderen die lopend of fietsend naar school komen, sluit Molenaar af''.

Naar aanleiding van dit alles heeft de fractie ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

1. Wat is de status van dit schetsontwerp?
2. Kunt u aangeven hoe de reacties van de inwoners op deze inloopavond verder worden betrokken bij het definitieve ontwerp?
3. Klopt het dat in het huidige schetsontwerp geen aansluiting voor autoverkeer op de Middelweg ingetekend is en zoja: kunt u aangeven waarom er in dit huidige schetsontwerp DJV fase 3 niet gekozen is voor een auto verbinding met de Middelweg, dit in tegenstelling tot eerdere stukken?
4. Hoe kunnen inwoners straks kennisnemen van het definitieve ontwerp?
5. Wie besluit er uiteindelijk over het definitieve ontwerp voor MKP Oost Fase 3?
6. Wat is de rol van de gemeenteraad hier (nog) in?
7. Bovengenoemde zorgen van de directeuren hierboven genoemd onder A en B zijn één- en andermaal met vertegenwoordigers van de scholen besproken. Tot welke maatregelen hebben deze gesprekken geleid?
8. Zou een zebrapad ter hoogte van de Bredeschool één van de oplossingen voor de korte termijn kunnen zijn, wilt u dit overwegen?
9. Bent u bereid om de zorgen van de inwoners die op de inloopavond aanwezig waren en de beide directeuren te betrekken in het uiteindelijke definitieve ontwerp van fase 3?

Foto: Schetsontwerp de Jonge Veenen fase 3