Clicky

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van alle op deze website geplaatste (nieuws-)artikelen of andere uitingen, al dan niet van audio-visuele aard, die door of in opdracht van Stichting Omroep Zuidplas zijn vervaardigd, wordt het auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Stichting Omroep Zuidplas deze artikelen, inhoudelijk noch qua vormgeving, over te nemen, op te slaan, te delen of te verspreiden.

Uitgangspunt is dat de artikelen (of andere uitingen) op deze website een zodanig onderscheidend karakter hebben, dat deze niet vallen onder de persexceptie.

Voor hergebruik of aggregatie kunt u contact opnemen met de redactie van Omroep Zuidplas. In principe is het niet toegestaan om materiaal van Omroep Zuidplas of Zuidplas Actief te hergebruiken.