Clicky

Alleen gemeenteraad kan Snelle Sluis nog redden

Copyright Omroep Zuidplas

Het Hoogheemraadschap heeft argumenten voor nieuw onderzoek naast zich neergelegd.

De Historische Vereniging Moordrecht (HVM) heeft opnieuw bakzeil gehaald in haar strijd voor behoud van de historische Snelle Sluis bij Moordrecht. Woensdag 6 september jl. wees de Commissie Integraal Waterbeheer van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het verzoek om aanvullend onafhankelijk onderzoek naar de werkelijke kosten van sloop en restauratie af.

Tijdens de vergadering van de Commissie Integraal Waterbeheer hielden HVM-voorzitter Marijke Edel en ir. G. Jan Arends, universitair docent draagconstructies aan de Technische Universiteit Delft en expert op het gebied van historische sluizen, vergeefs een pleidooi voor een nader onderzoek. Uit een eerder rapport van het waterschap zou namelijk blijken dat de kosten van sloop veel hoger en die van restauratie veel lager zijn dan het waterschap nu beweert.

Waterschap: Restauratie vier keer zo duur als slopen
Het waterschap wil de historische sluis uit 1829 slopen, omdat het bouwwerk in slechte staat verkeert en restauratie veel te duur zou zijn. Het schap baseert zich op een kostenopgave van ingenieursbureau Antea Group, waarin de kosten van restauratie worden geraamd op ruim € 2,88 miljoen en die van sloop op bijna € 710.000,-.

HVM: Juist slopen is vier keer zo duur
De historische vereniging betwist de berekening van Antea. Tijdens de vergadering stelde Edel dat niet restaureren, maar juist slopen vier keer zo duur is. Ze staafde die bewering met een kostenraming van Witteveen+Bos uit 2006, waarop de historische vereniging onlangs de hand wist te lagen. Deze raming werd destijds ook in opdracht van het hoogheemraadschap uitgevoerd.

Het gerenommeerde ingenieursbureau rekende toen uit dat slopen ruim € 1,3 miljoen zou kosten en restauratie volgens de variant 'minimaal herstel' € 290.000,-. Beide bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie. Bij een afschrijving over 30 jaar zou dat neerkomen op € 12.000,- per jaar.

Met deze kostenvergelijkingen wilde de historische vereniging vooral duidelijk maken dat er op zijn minst vraagtekens bij het onderzoek van Antea moeten worden gezet. "Men geeft zelf al aan dat er nader onderzoek moet worden gedaan, dus waarom dan nu al besluiten tot sloop, zeker als er geen acuut gevaar is?"

Monumentencommissie: sluis verdient monumentenstatus
Over de kwestie 'monument of niet', stelde Marijke Edel: "De monumentencommissie van Zuidplas heeft tot twee keer toe aangegeven dat de sluis een monument zou moeten zijn. Het college van Zuidplas heeft hierover nog steeds geen duidelijke uitspraak gedaan en de aanvraag van de HVM hiervoor nog niet beantwoord."

Geen structureel onderhoud gedaan
Op het verwijt van het schap dat de gemeente Zuidplas, provincie en historische vereniging niet willen bijdragen aan de restauratiekosten stelde de HVM-voorzitter: "Aan de sluis is geen structureel onderhoud gedaan (...) Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een vrijwilligersorganisatie of een andere overheid verantwoordelijk is voor de kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van een ander overheidsorgaan." De commissie ziet de kosten echter als restauratiekosten en niet als ächterstallig onderhoud”

Beheer en onderhoud door andere partijen
Het argument dat er geen andere partijen zijn die het beheer en onderhoud voor hun rekeningen willen nemen, werd eveneens weerlegd. Edel": "Als historische vereniging zijn wij deze route wel gestart. Wij konden deze echter niet uitwerken, omdat het college niet wilde samenwerken aan een minimumrestauratieversie, die we nodig hebben om over overdracht te kunnen gaan spreken." Het overdragen van de sluis is echter niet het doorslaggevende argument.

'Als de gemeente niets doet, dan wij ook niet'
Ondanks de gefundeerde betogen van Marijke Edel en Jan Arends besloot de commissie het sloopvoorstel toch door te sturen naar de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van eind september. Hoewel de leden teleurgesteld waren over de afwachtende houding van de gemeente Zuidplas, voelden ze zich tegelijkertijd door lakse houding gesterkt in hun voorkeur voor sloop. 'Als de gemeente niets doet, dan wij ook niet', was de algehele teneur. Het college benadrukte vooral dat sloop nodig is vanwege de veiligheid. Na een vraag hierover stelde de Hoogheemraad dat er wel al noodmaatregelen zijn getroffen en er dus geen actuur gevaar is.

'Een beetje gebruikt'
Na afloop was HVM-voorzitter Marijke Edel zichtbaar teleurgesteld over de uitkomst van de vergadering. "Ik vermoed dat we van begin af aan kansloos waren. We zijn zelfs een beetje 'gebruikt', heb ik het idee. Zo van: we hebben de burger bij het besluitproces betrokken en daarmee aan onze plicht voldaan. En vervolgens doen we gewoon wat we altijd al van plan waren."

'Nu moet gemeenteraad in actie komen'
Alleen de gemeenteraad van Zuidplas kan de sluis nog redden door de wethouder te vragen de Snelle Sluis alsnog aan te wijzen als monument. Het hoogheemraadschap hoeft nu geen sloopvergunning aan te vragen en ook de omgevingsdienst is al akkoord met de sloop. De gemeenteraad komt 19 september bijeen. Marijke Edel: "De monumentencommissie vindt dat de sluis een monument is. Nu moet de gemeenteraad in actie komen."

Foto: ir. G. Jan Arends

Reactie's (14)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

Jan Dirk Dorrepaal 16-9-2017 8:52

Het zal iedere inwoner van Zuidplas duidelijk zijn, dat de Ringvaart met de -vaak al historische- sluisverbindingen met de haar omringende rivieren als de IJssel en Rotte het gezicht is van deze gemeente samen met de Steenovens en de Molenviergang. Zonder deze monumenten wordt Zuidplas van  "grenzenloos" "waarde(n)loos".

Aanvulling@ME. Een onderschat effect van "waarde(n)loosheid is, dat op termijn deze gemeente zal opsplitsen. Waddinxveen is al zelfstandig gebleven. De verdere integratie van mn Nieuwerkerk met Capelle ad IJssel is aan de gang (zie oa deze Omroep). De toedeling van Moordrecht-oa door de ontwikkeling van Westergouwe- aan Gouda is niet denkbeeldig. Maar zal men roepen dat Zevenhuizen of Moerkapelle toch te klein zijn voor zelfstandigheid . Dat klopt, maar is Moerkapelle naar Waddinxveen ondenkbaar? Zevenhuizen al of niet met Moerkapelle zou samen met Nesselande, Zeven(!)kamp en Oud-Verlaat/("Nessepolder") een stevige gemeente kunnen vormen (met een nieuw gemeentehuis aan de Zevenhuizer(!)plas).

jdd 7-9-2017 12:51

Als HVM het zo belangrijk vinden, waarom gaan ze dan niet met de pet rondt bij hun leden. 219000 is niet onoverkomelijk

Marijke Edel 7-9-2017 14:42

Mooi gesproken meneer Dorrepaal!

Wat betreft het `met de pet rond gaan`. Allereerst zegt het Hoogheemraadschap dat de minimum restauratie variant duurder is. Om juist hierin helderheid te geven hebben we om een aanvullend onderzoek gevraagd. Vroeger kon het wel voor dat bedrag, waarom nu niet. En stel dat het inderdaad wel goedkoper zou kunnen, dan verdampt dat op een begroting van het Hoogheemraadschap, dat zoiets over 30 jaar uitsmeert. Wanneer er minimaal gerestaureerd zou zijn zouden wij bijvoorbeeld met fondsen wel de restauratie kunnen upgraden, zoals bijvoorbeeld de deuren er weer in laten hangen. Maar dan moet de basis er wel staan! 

 

 

 

jdd 7-9-2017 19:27

Blijft wel dat het Hoogheemraadschap geen interrese heeft in het behoudt van sluis, dat is HVM.

En het is de HVM die met de lage bedrag komt.  Waarom zou het Hoogheemraadschap hier dan nog extra onderzoek naar doen?  Waarom zouden ze belastinggeld uitgeven voor iets dat niet tot hun taak behoord?

Vraag is of het op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Lijst gepubliseerd is van 2015 Hoogheemraadschap heetf een brief van latere datum dat hij er weer vanaf gehaald is.

Blijft over koop en onderhoud hem zelf of hij is weg.

Marijke Edel 7-9-2017 20:07

Dus als het schap ergens geen intersse in heeft dan moeten we dat als burgers direct accepteren? Het schap gaat ons inziens nu een beslissing nemen op basis van foutieve informatie en dat kan de gemeenschap nog meer kosten.

De kosten voor sloop van de sluis bedroeg namelijk 12 jaar geleden € 660.000. Dat zou nu meer dan een miljoen zijn. Beperkte restauratie is volgens onze indicatie nu rond de 6 ton. Dan schiet de gemeenschap er toch bij in? Dat kunnen we dus niet weten omdat men geen nader onderzoek wil doen.

Wij zetten ons als HVM in namens de leden maar ook de vele mensen die de petitie hebben ondertekend. Ook een overheidsorgaan heeft toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Je kan toch iets niet willens en wetens laten versloffen en dan sloop voorstellen? Men wist vanaf de jaren 90 al dat de sluis een monumentale waarde heeft. Dat zou een particulier eens moeten proberen........ 

Jaap Reijm 7-9-2017 21:34

De wandkaart op de foto bij dit artikel staat ook op internet: http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldi...

Op deze kaart uit 1684 staat ook al een sluis in de IJsseldijk bij de (nu niet meer bestaande) polder Snelle. De benedensluis, die nu op de nominatie staat om gesloopt te worden, is er later bijgekomen voor de droogmakerij van de Zuidplas. Die constructie met twee sluizen tussen de Ringvaart en de Hollandsche IJssel, met een boezem ertussen, maakte het mogelijk het door de molens omhooggebrachte water bij laag water op de IJssel te spuien.

Er staan nog veel meer historische waterbouwkundige en andere objecten op de kaart, zoals de Esse Polder Molen, de "Core Mole" op "Corte Noort" en de steenplaatsen. Sommige zijn er niet meer, van anderen alleen nog fundamenten, regelmatig raken we niet uitgekissebist over wat er wel of niet mee moet gebeuren. Was de digitale kaart ook nog interactief dan konden we de verhalen er met prikkertjes op steken.

Ben benieuwd naar het besluit eind september van het bestuur van "het schap", al verwacht ik niet dat zij bakzeil zullen halen. Er lijkt geen verantwoord alternatief gevonden voor sloop. In elk geval wordt het wel een besluit genomen door een democratisch gekozen bestuursorgaan waar we het als kiezers dan toch mee zullen moeten doen.

Misschien alvast maar gaan nadenken over een informatieve manier om op de locatie de historie levend te houden? Wellicht een hele moderne met een app, 3D bril of wat "augmented reality" :-)?

jdd 7-9-2017 21:38

Je vergeet alleen dat het Hoogheemraadschap eigenaar is, en het object zeerwaarschijjnlijk op geen enkele momenumentenlijst staat.

Het Hoogheemraadschap heeft vele taken en heeft als maatschapperlijke verantwoordelijkheid deze taken zo goed en kosten effectief te doen. Daarvoor heeft men een onderzoek laten dat duidelijk aangeeft dat sloop het meest effectief is.

Het beheren en onderhouden van een object omdat een particuliere groep er monumentele waarde aan geeft is er zeker geen taak van het Hoogheemraadschap.

Dat er bij verschillende onderzoeken verschillende bedragen komen geloof ik best. Alles is staat en valt bij wat de opdracht is geweest van het onderzoek.

Bij 7 ton is het object weg en dus geen verdere kosten meer.Bij minimale onderhoud 12K per jaar, maar wat van inflatie? Over de afgelopen 30 jaar is een kilo aardapelen van 0,28 naar naar  1,24 gegaan (euro; bron CBS)   dat is 4,4 meer. En dan is die 2 ton over 30 jaar in eens meer dan de 7 ton nu. EN moet er nog meer (belasting geld) uitgegeven worden want die sluis is er nog.

En dan noem ik nog niet eens de post onvoorziene zaken. Stel dat er een stel muskusratten die zandwallen ondermijnen.

Nee ik kan me heel goed voorstellen dat men van de sluis afwil.

Misschien willen ze hem wel verkopen voor 1 euro? En 12K per jaar dat moeten de leden van HVM toch wel kunnen ophoesten?

jdd 7-9-2017 21:46

Overigens ben ik er voor dat objecten van historische waarden vaker op monumenten lijsten worden gezet.  Als Nederland afzet tegen over bijvoorbeeld Groot Brittannië dan is hier veel van onze geschiedenis verdwenen.

Dit zoals objecten als de snelle sluis, maar ook bijvoorbeeld binnensteden. Niets geen modern gedrocht tussen een oude grachtenpanden.Maar goed dat houdt een hoop belasting geld in die den haag vast niet wil uitgeven.

Marijke Edel 7-9-2017 21:50

Dag Jaap,

En wat nu als dit democratische orgaan niet juist is geinformeerd. 

We hebben een verantwoord alternatief aangereikt en het bureau Witteveen en Bos destijds ook. Ons alternatief komt volgens een aannemer uit op ca 6 ton en van Witteveen en Bos destijd, maar omgerekend, op rond de 3 ton  Met 12 jaar achterstallig onderhoud erbij kom je op 6 ton. 

Sloop zou volgens het schap nu 7 ton zijn en was destijd, omgerekend, 1,3 miljoen. Dus het lijkt ons redelijk als het democratisch gekozen orgaan nogeens om een aanvullend onderzoek vraagt.

Wij zijn vooral benieuwd naar de stappen die de gemeente Zuidplas al dan niet neemt.

Marijke Edel 7-9-2017 22:25

Dag jdd, 

Samengevat

* sloop is waarschijnlijk veel duurder, dat blijkt uit oude rapporten

* niet alleen de HVM maar de monumentencommissie van Zuidplas stelt dat de sluis een monumentale waarde heeft, hij stond op een provinciale concept lijst en de gemeente geeft in een brief zelf aan ~dat hij het waard is om te behouden~

* Het onderhoud is geen 12K. Maar dat is de afschrijving over een investering waarin ook rente en onderhoud is verwerkt. Dit is op basis van het oude rapport van Bos en Witteveen. Het was vooral bedoeld om aan te geven dat de voorgestelde 2,7 miljoen ietsje pietsje over de top lijkt. Wij gaan uit van een alternatief van 6 ton en dan kom je dus op met investering, rente en onderhoud op ca 26K. Daarom stellen we een aanvullend onderzoek voor. Want weg is weg.   

* uit het onderzoek dat het HHSK heeft laten doen is niet gebleken dat er sprake is van ratten en in een begroting wordt altijd een post onvoorzien opgenomen

* de gemeente wil ook van haar kerkklokken af....

* beheren in Engeland gaat vaak via The National Trust. Zoiets hebben we ook in Nederland. Dat kan een alternatief zijn voor overdracht maar dan moet er eerst beperkt gerestaureerd zijn. 

zie voor meer informatie www.historischeverenigingmoodrecht.nl  Dossier Snelle Sluis

 

Jaap Reijm 8-9-2017 10:38

Hoe de HVM strijdt voor de sluis is geweldig. Heb zelf de petitie voor behoud ook ondertekend want het behoud van historische objecten gaat me aan het hart. Moet er niet aan denken dat we straks bij de sloop staan te kijken maar voor deze sluis is geen rendabel plan zoals er bijvoorbeeld destijds voor de korenmolen Windlust wel was. Die heeft een maatschappelijke functie gekregen uit een unieke win-win-win situatie. Bij de sluis kun je niet eens (legaal) in de buurt komen.

In 2011 (http://www.lonradio.nl/actueel/view/nieu...) was er een VVD wethouder die er wel voor wilde gaan, die zag het huidige verval aankomen. Niets meer over gehoord. Ook nu zijn de politieke partijen angstvallig stil over de sluis. Zelfs het CDA, toch duidelijk met de verkiezingscampagne begonnen, heeft het er niet over.

Of een democratisch orgaan juist is geïnformeerd bepaalt ze vrees ik ook zelf. Het ziet er naar uit dat het college en/of de gemeenteraad er geen aanvaring met het HHSK voor over heeft om van de sluis een monument te maken. Of wordt het toch een dubbeltje op zijn kant?

Jan Dirk Dorrepaal 8-9-2017 8:43

Een keuze kan zijn voor het financieren van het repareren/onderhouden van deze sluis en ook na de verkiezingen verdergaan met drie wethouders in plaats van vier.

 

jdd 8-9-2017 10:01

Marijke,Met 26K per jaar wordt het plaatje alleen nog maar ongunstiger.26K over 30 jaar is precies gelijk aan de kosten van sloop nu. En dan hou ik nog niet eens rekening met de inflatie over 30 jaar wat het plaatje nog ongunstiger zou maken. 

Bij behoud lopen de kosten na 30 jaar door, bij sloop is men er in 1x vanaf.Gezien de instanties het niet als monument willen zien, is het te begrijpen dat het schap het zien als nutteloos object dat geld kost waar ze vanaf willen.

Oplossing HVM doet de mininmale restauratie, zorgt dat het eigendom van de "Nederlandse national trust" komt.

jdd 8-9-2017 10:01

--dubbel--