Clicky

Inwoners Zuidplas kunnen vanaf 1 april ook blikafval bij plastic en drankkartons aanbieden

Copyright Omroep Zuidplas

Vanaf 1 april kunnen inwoners nu ook blikjes en conserven (metaal) bij het plastic en de drankenkartons aanbieden. 

Eerder wist Omroep Zuidplas reeds te melden de inwoners graag zouden zien dat er een bronscheiding zou komen voor metalen

Door het toevoegen van deze afvalsoort verminderen de kosten voor inwoners en dat verhoogt de service. Aangezien 1 april op Eerste Paasdag valt, is het aanbieden vanaf dinsdag 3 april aanstaande mogelijk.

Wethouder Rik van Woudenberg: “Nu ook blik kan worden aangeboden, komt een gekoesterde wens uit. Ik vind het een mooi resultaat dat we weer minder restafval aanbieden. Hoe belangrijk het is om daar blijvend aandacht aan te besteden, zien we terug in het restafval.  Er wordt nog steeds 37 kilo gft per inwoner per jaar in de grijze zak gegooid en 12 kilo oud papier en karton. Samen met de inwoners is de gemeente op de goede en duurzame weg, waarbij ruimte blijft voor verbetering. Een belangrijke verbetering wat mij betreft is het wekelijks ophalen van plasticafval, nu ook met metaal. Dat wordt momenteel onderzocht en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Het resultaat daarvan volgt later dit jaar.” 

Afvalscheiding aan de bron loont
Hoe meer soorten afval en grondstoffen inwoners thuis scheiden, hoe hoger het resultaat. Over 2017 gooide elke inwoner in de gemeente Zuidplas 92 kilo restafval weg. Dat is 4 kilo minder dan in 2016. De gemeente ziet nog steeds een stijgende lijn in het verder scheiden van afval, sinds de invoering van Diftar in 2012. De gemeente Zuidplas voert het principe dat er betaalt wordt per afvalzak.

Achtergrond
De inzameling van plastic en drankenkartons is de laatste jaren ingevoerd. Steeds meer gemeenten hebben hier ook de metaal soort aan toegevoegd, waaronder nu ook de gemeente Zuidplas.

Bekijk hier de afvalresultaten voor Zuidplas (VANG doelstelling)