Clicky

Ds. C. van den Berg ‘Gods zorg voor de schepping’

Op woensdag 7 november, dankdag, sprak gast en emeritus predikant Van den Berg (links op de foto) in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Psalm 104 en met name de vezen 10-23. Als thema had hij boven de preek gezet ‘De zorg van God voor de natuur’ en splitste dit uit in drie punten.

  1. Voor hun leeftocht – Kent u het scheppingsverhaal, het wonderlijke werk van God? Psalm 104 vertelt het nogmaals maar dan dichtende wijs. Als je alleen al kijkt nar de drinkwatervoorziening in Nederland dan is dat al een geregel en al helemaal als we kijken naar de afgelopen zomer. God geeft water op twee manieren zegt Psalm 104 via de bronnen en via de Hemel. Een systeem wat niet te vervangen, het is een gigantisch bedrijf. Het water komt in alle uithoeken. ‘U lijdt het water’ zo zegt de psalm. Waar het water eerst een struikelblok was (2de scheppingsdag) is het geworden tot heilzaam middel, wat een genade!
  2. Voor hun leefwijze – Ieder schepsel heeft zijn eigen specifieke leefwijze en eet/gebruikt zijn eigen gras e/f gewassen. Onze leefwijze spreek niet vanzelf en is niet maakbaar. We mogen zelf voor ons eten zorgen zo spreekt de tekst. Daar staat feitelijk meewerken of levensvulling. Het is dus een gave van God een dankbare plicht. Helaas ziet de maatschappij dit niet zo maar de tekst zegt Gods hand kan sluiten. We moeten leren te danken en te bidden. God besproeit het leven met vreugde.
  3. Voor hun leeftijd – Leeftijd in de zin van uren per dag. God heeft naast levensvulling ontspanning gecreëerd. Wanner de nachtdieren actief zijn slapen de dagdieren en omgekeerd. God slaapt nooit maar geeft het ons in de slaap. Deze God is een Vader en laat het weer licht worden. Evenwichtig gegeven door Hem een dankbaar ontvangen door ons.
Categorie: