Clicky

Huisregels

(versie 2.0 / 25-01-2012)

Kern

De doelstelling van Zuidplas Actief en Omroep Zuidplas is mensen die in de gemeente Zuidplas wonen bij elkaar te brengen en interessante, onderhoudende en praktische informatie te laten delen. Deze doelstelling kan alleen gehaald worden als de leden elkaar de ruimte geven en op een sociale, respectvolle en leuke manier met elkaar om gaan.

Plaats je een reactie, wees dan positief kritisch, constructief en probeer te overtuigen met inhoudelijke argumenten. Geef je op een nette en waardige manier je mening en geef er voldoende informatie bij waarom je er zo over denkt.

Cynisme en sarcasme worden niet getolereerd. Het website beheer interpreteert de teksten en verwijdert berichten die de schijn tegen hebben een postieve bijdrage aan de discussie te willen leveren.

Op bovenstaande kernwaarden en op de naleving van de volgende huisregels wordt nauwlettend toegezien door het website beheer.

De regels van het huis
Bijdragen aan Zuidplas Actief, zoals reacties, artikelen, foto's en forumbijdragen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De voertaal van bijdragen is Nederlands. Alleen bij hoge uitzondering mag Engels als alternatieve taal gebruikt worden.
 2. De mening van andere bezoekers moet gerespecteerd worden.
 3. De bijdrage mag niet strijdig zijn met de wet. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.", De Nederlandse Grondwet).
 4. De bijdrage mag niet beledigen, discrimineren of nodeloos kwetsen.
 5. Verspreiding van racistische, fascistische of anderzijds discriminerende en/of beledigende uitlatingen in bijdragen is niet toegestaan.
 6. De bijdrage mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
 7. De bijdrage mag geen reclame-uiting of commerciële boodschap bevatten. Links (url) naar bedrijven zijn wel toegestaan, maar alleen als er geen eigen belang in het geding is en dus gaat om een tip aan een andere gebruiker.
  Activiteiten die in- of door inwoners van de gemeente Zuidplas elders worden georganiseerd mogen wel een licht commerciële boodschap bevatten. De activiteit moet voor meerdere mensen open staan met als doel iets leuks te doen, iets te leren en elkaar te ontmoeten. Als er een bedrag per persoon aan de activiteit verbonden is dan moet die binnen redelijke marges van de kostprijs gesteld zijn.
  Uitsluitend de directe verkoop van producten aanmoedigen om bedrijfswinst te boeken via de activiteitenkalender is niet toegestaan. 
 8. Berichten duidelijk bedoeld om stemmen te werven voor politieke partijen zijn niet toegestaan.
 9. De bijdrage mag geen privégegevens van derden bevatten.
 10. De bijdrage mag geen links naar illegale zaken bevatten (software, muziek, etc.).
 11. De bijdrage mag geen inbreuk plegen op het auteursrecht van anderen.
 12. Een bijdrage in de vorm van een foto mag geen beeltenis van een andere persoon bevatten, zonder diens toestemming.
 13. Door een foto te uploaden geef je aan zelf verantwoordelijk te zijn voor de foto en je bewust te zijn van de eventuele beeld- en portretrechten. Zuidplas Actief is niet aansprakelijk voor schade door misbruik van intellectueel eigendom, zoals ook vermeld in de Algemene Voorwaarden.
 14. Het is onder meer – doch niet uitsluitend- verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-) pornografisch en ander seksueel getint fotomateriaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd.
 15. Fotomateriaal mag geen commerciële boodschap bevatten. Hierop mag wel een naam, jaartal en copyright-teken staan, maar het plaatsen van een webadres (url) naar een site is niet toegestaan (url kan eventueel in profiel van desbetreffende gebruiker opgenomen worden).
 16. Bijdragen mogen niet oproepen tot het lastigvallen van anderen, tot geweld, oproer en demonstraties.
 17. Bijdragen die mogelijk of zeker onder een valse naam van een (overleden) persoon zijn gepost (bijv. Mark Rutte, J.P. Balkenende, Pim Fortuyn) zullen worden verwijderd. Ook zullen dergelijke accounts worden verwijderd.
 18. In de bijdragen mag geen kritiek geuit worden op de beheerder van deze website. De beheerder gaat niet in in het openbaar in discussie met gebruikers.

Website beheer
Het beheer van de website ziet scherp toe op de naleving van de huisregels.

Als beheer vindt dat een bijdrage niet aan de huisregels voldoet zal zij de bijdrage verwijderen. De gebruiker wordt hierover niet geïnformeerd.

Het regelmatig plaatsen van ongewenste, provocerende en niet relevante bijdragen kan leiden tot een automatische blokkade van de gebruiker.

Het beheer kan discussies op het forum verwijderen, verplaatsen en/of sluiten op het moment dat het beheer dit passend acht.

Tips
Dan nog enkele tips:

 • Plaats nooit telefoonnummers, email-, MSN-, woonadressen of andere persoonlijke gegevens.
 • Laat je niet uit over vakantieplannen of andere vormen van afwezigheid.
 • Emoties kunnen bij sommige discussies hoog oplopen. Dat is begrijpelijk en ook niet erg. Probeer de ander te begrijpen door vragen te stellen of te overtuigen met argumenten in plaats van te kiezen voor een persoonlijke aanval.


Restricties gebruikersaccounts en groepen
Zuidplas Actief is opgezet ter versteviging van de banden in de burgermaatschappij, de Civil Society. Gebruikersaccounts en groepen zijn dan ook voorbehouden aan individuele burgers of organisaties die onderdeel uitmaken van de burgermaatschappij zoals buurtorganisaties, clubs en verenigingen, culturele en religieuze groeperingen, liefdadigheidsinstellingen, media, milieugroeperingen, non-profitorganisaties, virtuele gemeenschappen en vrijwilligersorganisaties.

Politieke partijen en commerciële organisaties worden niet geaccepteerd als gebruikersaccount of groep (ook niet als onderdeel van een gebruikersnaam!). Aangemaakte accounts of groepen zullen worden verwijderd door de website beheerder of de leden zelf op verzoek van de beheerder. Voor deze organisaties is de mogelijkheid reclame te maken met banners. Leden van politieke partijen of medewerkers van deze organisaties kunnen uiteraard wel op persoonlijke titel een account aanmaken en op de website actief zijn.

Restricties trefwoorden
Namen van politieke partijen, commerciele organisaties zijn niet toegestaan als trefwoord te gebruiken. Merknamen mogen als trefwoord gebruikt worden als het in lijn is met de doelstelling van de website; mensen vinden met gelijke interesse in een bepaald merk.

De positie van Zuidplas Actief
Het feit dat een mening of een visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat Zuidplas Actief en Omroep Zuidplas die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor Zuidplas Actief en Omroep Zuidplas ook niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op artikelen.

Sancties
De beheerder behoudt zich het recht voor bezoekers, die zich niet aan de huisregels houden, zonder nader bericht tijdelijk of permanent af te sluiten van de mogelijkheid tot het leveren van bijdragen. Het IP-adres van de afzender van een bijdrage of een reactie wordt automatisch opgeslagen in het systeem. Het kan worden afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek wanneer een groot maatschappelijk belang in het geding is.

Klachten over het beheer
De beheeder neemt in korte tijd een besluit of de huisregels worden nageleefd. Het is niet toegestaan een discussie aan te gaan met de beheerder over zijn beslissingen.

Als je een andere mening hebt over het toepassen van de huisregels kun je bij Omroep Zuidplas een  klacht indienen. Deze klacht wordt dan besproken in de klachtencommissie en wel of niet gegrond verklaard.

Wil je een telefonisch gesprek dan is dat ook mogelijk. Geef daarvoor bij je klacht het telefoonnummer op waar je te bent te bereiken. 

Geldigheid
De huisregels gelden voor zowel niet-geregistreerde als geregistreerde gebruikers en teamleden van Omroep Zuidplas (Actief).

Wijzigingen
Stichting Omroep Zuidplas, waarvan Zuidplas Actief een onderdeel is, mag de huisregels altijd wijzigen. De meest recente versie van de huisregels worden op deze plaats gepubliceerd. We raden je aan zo nu en dan nog eens de huisregels door te nemen.