Clicky

Leen Koster medeauteur ‘De waarheid over de eindtijd’

Copyright Omroep Zuidplas

De schrijvers van het boek willen inzicht verschaffen over de volgens hen bestaande opinie betreffende de eindtijd binnen de christelijke kerken.

Koster, voorganger van de Evangelische gemeente ‘Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel’, Gospelzanger en programmamaker van Rondom het Licht bij omroep Zuidplas, slaat hiermee een nieuwe weg in. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Henk van Zon, Frank Ouweneel en de van Tv bekende evangelist Feike ter Velde.

De auteurs van dit boek hebben zich vele jaren intensief beziggehouden met onderzoek van de Bijbelse waarheden met betrekking tot eindtijd en toekomst. “Sommige christenen zijn van mening dat de studie van de toekomst voor het grootste gedeelte "koffiedikkijken" is; dikwijls adviseren zij het onderwerp simpelweg te mijden. Een onjuiste gedachte, want God Zélf vindt het thema zó essentieel dat Hij er een derde van Zijn Woord aan heeft besteed. In Daniël 10:14 zegt God: "Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat u in het laatst der dagen overkomen zal; want het is een gezicht aangaande de toekomst". Jezus leert in Johannes 16:13 dat de christen die "luistert" naar "de verkondiging" door de Heilige Geest van "de toekomstige dingen" een duidelijk en gedetailleerd inzicht ontvangt in "hetgeen weldra moet geschieden" (Openbaring 1:1).” Aldus de schrijvers.

Het boek zal op de veelzeggende datum 11 november dit jaar verschijnen.