Clicky

Radio-interview werkvakantie Mozambique

Copyright Omroep Zuidplas

In de zomer van 2018 gaan 16 jongeren en 4 begeleiders vanuit Protestantse gemeente De Stroom uit Moordrecht met de Christelijke stichting Livingstone op reis om invulling te geven aan een werkvakantie in Mozambique.

 

Afgelopen zondag, 12 november jl., waren een aantal deelnemers uit de Protestantse kerk De Stroom uit Moordrecht te gast bij omroep Zuidplas. In het programma Rondom de kerken werden zij geïnterviewd door presentator Erik van Veelen.

In het interview leggen de jonggelui uit wat hun motivatie en reisdoel is daarnaast vertellen zij over te verrichten werkzaamheden. En ten slotte over de te ondernemen acties om voldoende financiële middelen te verwerven.

Het project komt voort uit een samenwerking tussen stichtingen Livingstone en Sarinha. Door laatstgenoemde wordt aan jongeren een Bijbel vakopleiding aangeboden. Voor die opleiding is een school noodzakelijk omdat er nu buiten wordt lesgegeven.

Het interview kunt u onder dit artikelen beluisteren.