Clicky

John Sittrop onderdak bij GetSaved

Copyright Omroep Zuidplas

Nieuwerkerker John Sittrop, ex-voorzitter van de stichting Naar House, heeft sinds kort onderdak gevonden bij de stichting GetSaved.

De stichting stelt zich ten doel om het Evangelie te verspreiden; om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws dat God Jezus heeft gezonden om de wereld te redden, te vergeven en te herstellen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken d.m.v. straatevangelisatie, bemoediging, gebed en pastorale gesprekken, het verspreiden van lectuur, Dvd’s en andere materialen ter ondersteuning van het vorenstaande, het organiseren van cursussen en trainingen, ondersteuning van kerken en scholen, het houden van spreekbeurten en het ondersteunen van mensen bij het zoeken naar professionele hulp.

Daarnaast kan de stichting alle denkbare andere handelingen verrichten die met het hiervoor vermelde doel en de hiervoor genoemde middelen in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn. De stichting wil hiermee dienstbaar zijn aan mensen.

Sittrop samen met de oprichter Gerard Grimbergen, tevens oprichter van de stichting Naar House, zijn op 3 december te gast bij omroep Zuidplas in het programma Rondom de Kerken de middageditie om te spreken over GetSaved.

Zie ook het Tv interview wat omroep Zuidplas had met Gerard Grimbergen tijdens het 20 jarige jubileum van de stichting Naar House.