Clicky

Moordrechtse kerken ondersteunen St. Proplan

Copyright Omroep Zuidplas

De gezamelijke diaconieën van de Protestantse De Stroom en van de Beth-El gemeente onsteunen de bouw van een Kinderhuis in Bosnië.

Moordrechternaar Willem Pronk is o.a. de oprichter van de Stichting Proplan en De Baanderij in Gouda. Stichting Proplan is een no-nonsense stichting die voornamelijk in voormalig Joegoslavië prachtig werk verricht. De stichting zet zich in voor een waardig bestaan van de allerarmste en kansloze medemensen in de samenleving. Dat doet zij door het bezoeken van extreem eenzame ouderen, het geven van voedselhulp in Bosnië en Servië en het verstrekken van microkredieten die de zelfredzaamheid een flinke impuls geven.  

Daarnaast wil Stichting Proplan toekomst geven aan kinderen. Nu is er onlangs een nieuw project gestart, de bouw van een Kinderhuis in Bosnië. Het Emmaus Centrum in Bosnië is bijzonder centrum waar circa 375 volwassen bewoners met een geestelijke en/of lichamelijke handicap hulp, zorg en onderdak krijgen. Het wordt geleid door een team van zeer betrokken mensen met nauwelijks steun van de Bosnische overheid. Wat dit centrum nog meer bijzonder maakt is, dat na een leven van zwerven op straat, tehuizen, verwaarlozing, mishandeling en soms ook misbruik, naast de 375 bewoners ook 35 kinderen hier een veilige plek en liefde hebben gevonden. 

Nu vindt de Bosnische overheid kinderen niet meer te midden van de bewoners met hun handicap daar mogen blijven want het zou hun ontwikkeling beperken en dat buiten dit centrum een kinderhuis gebouwd moet worden zonder dat die overheid overigens bereid is om daar ook maar 1 Bosnische cent aan bij te dragen. De gezamenlijke diaconieën willen de komende tijd dit prachtigege initiatief ondersteunen.

Via de website www.stichtingproplan.nl, wordt duidelijk hoe simpel dat kan met bijv. de aankoop van 5 dakpannen, 10 stenen, een kozijn, een aantal meters stroomkabel, enz. Immers, alle beetjes helpen! Een “aftrap” voor regionale bekendheid van het project en de acties vindt plaats op zaterdag 28 september: namelijk tijdens de ‘Groene Hart Dag’. Dit belooft een feestelijke dag te worden en zal gehouden worden op het terrein van Proplan en is nabij het tankstation De Baanderij in Gouda van 10.00 uur tot 16.00 uur, Industrie straat 1 te Gouda. Op deze dag is er van alles te beleven, een braderie, u kunt kennis maken met o.a. streekproducten en een  ‘snuffelmarkt’ bij De Baanderij en u kunt een kijkje nemen in de wereld van de hulpverlening.

Alle opbrengsten van deze Groene Hart Dag komen ten goede voor genoemd project, en het uiteindelijke eindbedrag voor dit mooie doel zal met 55% worden verhoogd door de Wilde Ganzen!