Clicky

Stichting Proplan helpt Bosnië

Copyright Omroep Zuidplas
Hevige regenval in Bosnië zorgde ervoor dat ditjaar voor grote overstromingen. De regenbuien waren zo heftig dat de rivieren de Bosna en de Sava ver buiten hun oevers traden.

Moordrechternaar Willem Pronk is o.a. de oprichter van de Stichting Proplan en De Baanderij in Gouda. Stichting Proplan is een no-nonsense stichting die voornamelijk in voormalig Joegoslavië prachtig werk verricht. De stichting zet zich in voor een waardig bestaan van de allerarmste en kansloze medemensen in de samenleving. Dat doet zij door het bezoeken van extreem eenzame ouderen, het geven van voedselhulp in Bosnië en Servië en het verstrekken van microkredieten die de zelfredzaamheid een flinke impuls geven.

De overstromingen waren zo heftig dat het waterpeil 9 meter hoger stond dan normaal. De gevolgen waren een regelrechte ramp voor het land. De overstromingen in Bosnië treffen ruim 1 miljoen mensen. 7300 huizen werden verwoest, 100.000 beschadigd en 35 mensen komen te overlijden. De overstromingen veroorzaken niet alleen en enorme rampspoed maar ook grote problemen op lange termijn in de voedselvoorziening, de komende oogst is verwoest en is de komende jaren ook niet haalbaar te zaaien omdat een enorme laag slib en vuil uit de rivieren het land bedekt. De overstroming is de hevigste in 120 jaar.

In veel huizen kwam het water tot aan de eerste verdieping. Inmiddels is het water gezakt maar de problemen blijven. De ouderen en allerarmsten mensen hebben geen geld om hier weer bovenop te komen en kunnen niet of nauwelijks meer in hun huizen wonen, daarnaast, door de ramp zijn ze alles kwijt. Vooral in het stadje Samac, dat tegen de grens met Kroatië ligt, zijn de problemen enorm. Een aantal weken na de ramp is er nog nauwelijks hulp geboden. Stichting Proplan is gevraagd om voor de meest kwetsbare mensen circa 25 huizen weer bewoonbaar te maken. Hiervoor roepen ze de hulp in van handige mannen met ervaring in klussen om die huizen weer bewoonbaar te maken.

Deze huizen moeten worden ontdaan van een vieze sliblaag, de natte stuclaag moet eraf en vervolgens moeten er rachels op de muren met gipsplaten er tegenaan. Ook keukens en badruimtes moeten vaak worden vervangen. Kosten per huis worden geschat tussen de vier en vijfduizend euro. Niet handig of geen tijd? Help dan financieel mee en maak een gift over naar Stichting Proplan Gouda op NL44INGB0004350357 Vanuit div. kerken in Moordrecht en Waddinxveen is het initiatief om te kijken of er mensen zijn die een dag of tien de handen uit de mouwen willen steken en daarmee dienstbaar willen zijn aan hun naaste die geen helper hebben wat ook de missie is van Stichting Proplan. Er is kost en inwoning, de reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Planning in overleg maar alles afgerond uiterlijk in september. Het zou geweldig zijn als we met een man of acht kans zien deze klus te klaren.

Stichting Proplan is een christelijke stichting die al meer dan 20 jaar hulp, hoop en toekomst brengt in voormalig Joegoslavië. Meer info op de website. Interesse? Stuur een mail naar info@stichtingproplan.nl