Clicky

Politiek

Wel of geen Nederlandse vlag in de Raadszaal

Foto

Sinds vorige week staat er een Nederlandse vlag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De nationale driekleur prijkt aan de rechterkant van de Tweede Kamervoorzitter.

Jan Baas lijsttrekker SP Zuidplas

Foto

Jan Baas is door de leden van de SP als lijsttrekker verkozen. Als nummer 2 is de jonge Serena Rodenburg uit Moerkapelle verkozen, Rob Belterman uit Nieuwerkerk is nummer 3 en Micky van Dieren uit Moordrecht staat op plek 4.

Concept-Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2018

Foto

Alle subsidieaanvragen voor 2018 zijn gebundeld in een Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2018 en worden in één voorstel aangeboden.

VVD krijgt steun voor energiecampus in Zuid-Holland

Foto

Er komt mogelijk een speciale energiecampus in Zuid-Holland. Het provinciebestuur gaat onderzoeken of zo’n kennisinstituut haalbaar is. Een motie van de VVD daarover kreeg steun van Provinciale Staten. 

Provincie: Alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energie neutraal

Foto

Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw – van woningen tot kantoren en kassen – energieneutraal en fossielvrij is. Dat hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie ruimte en mobiliteit.

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Foto

De Geothermie Alliantie is opgericht om de winning en het gebruik van duurzame warmte uit de diepe ondergrond (aardwarmte oftewel geothermie) in de provincie Zuid-Holland te bevorderen.

Verbeteringen werkwijze ruimtelijke ordening

Foto

Het college ban B & W is een aantal verbeterslagen aan het doorvoeren in de werkwijze van de ruimtelijke ordening om de dienstverlening te verbeteren.

VVD brengt noodkreten uit werk-bezoeken in bij begrotingsbehandeling

Foto

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland legt met regelmaat werkbezoeken af in heel de provincie. Inwoners, ondernemers en lokale politici grijpen die kans aan om de provinciale volksvertegenwoordigers op hun problemen te wijzen. 

VVD, PvdD, PvdA en PVV: meer ruimte voor ruiters in de natuur

Foto

De provincie moet natuur- en recreatiegebieden beter toegankelijk maken voor ruiters. Dat vinden VVD, Partij voor de Dieren, PvdA en PVV in Zuid-Holland. Hun motie daarover kreeg woensdag in Provinciale Staten brede steun.

Jan Willem Schuurman(33) lijsttrekker ChristenUnie/SGP

Foto

Raadslid Jan Willem Schuurman (33) is aangewezen als lijsttrekker voor de ChristenUnie/SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Pagina's