Clicky

Politiek

Agrarische ondernemers: “Asbest er af? Zon er op!"

Foto
In de Statenvergadering van Zuid-Holland voor het zomerreces is besloten voor vervolg van de subsidieregeling voor verwijderen van asbest daken, mits er zonnepanelen op geplaatst worden.

SP Zuidplas blij met aangenomen moties

Foto

Al langere tijd probeert de SP het onderwerp kinderarmoede onder de aandacht te brengen. In het najaar van 2015 werd er op initiatief van de SP al een motie kinderarmoede aangenomen.

Jeannette Baljeu voorgedragen als nieuwe gedeputeerde Zuid-Holland

Foto

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland draagt Jeannette Baljeu voor als nieuwe
gedeputeerde. Zij volgt Rogier van der Sande op, die benoemd is als dijkgraaf
van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

ChristenUnie fractievoorzitter Michiel Grauss: 'Tenenkrommend en gênant fietsbeleid gemeente Capelle'

Foto

De voorbeeldfunctie fietsgebruik van de gemeente faalt, zo wordt wel heel pijnlijk duidelijk door een brief van de Capelse fietsersbond. Het eigen beleid van de gemeente krijgt de termen "tenenkrommend en gênant."

Het Groene Hart rond 2040

Foto
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart wil beleid en visie in het Groene Hart beter op elkaar laten afstemmen.

VVD Statenfractie Zuid-Holland stelt dubbele straf bij overlast in OV voor

Foto

Het Zuid-Hollandse college gaat de vervoerders in de provincie voorstellen om mensen die overlast veroorzaken in het openbaar vervoer voortaan dubbel te straffen. De Statenfractie van de VVD had daar in schriftelijke vragen op aangedrongen.

Live Blog: Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Foto

Een live blog van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas

Meedoen in regio Midden-Holland voor €10 per inwoner

Foto

De provincie wil samen met de regio’s werken aan gebiedsgerichte projecten, die bijdragen aan de ontwikkeling van en in de regio’s.

Burgemeester Kats 'democratie verfrissen in Zuidplas'

Foto

Burgemeester Kats was vanmorgen te gast in Zuidplas in het Weekend om te spreken over dit thema en Joke Bekker sprak met hem.

Meer parkeerplekken voor Bomenwijk

Foto

Als de gemeenteraad van Zuidplas ermee akkoord gaat, krijgt de Bomenwijk er 80 parkeerplaatsen bij en zullen er op sportpark Dorrestein 45 extra parkeerplaatsen komen door daar de voormalige kantine van de Christelijke Korfbal Vereniging Nieuwerkerk (CKV) te slopen.

Pagina's