Clicky

Politiek

Provincie Zuid-Holland krijgt inzicht in Eurovisie-bidbook Rotterdam

Foto

De provincie Zuid-Holland werpt haar volle gewicht in de strijd om Rotterdam te ondersteunen bij de pogingen om het Eurovisiesongfestival binnen te halen. Leden van Provinciale Staten krijgen nu de kans het geheime bidbook in te zien.

Vragen VVD over onderhoud voormalige Provinciale weg N456 Bredeweg/Middelweg

Foto

De VVD-fractie heeft vernomen dat de voormalige Provinciale weg N456, Bredeweg en Middelweg, binnenkort wordt onderhouden c.q. gereconstrueerd. 

'Politie speelt grote rol bij veiligheidsgevoel burgers'

Foto

Omroep Zuidplas was hedenmiddag aanwezig bij de persconferentie van de gemeente Zuidplas over het thema Veilig Thuis in Zuidplas.

Platform Gehandicapten Zuidplas reageert op artikel Omroep Zuidplas

Foto

Het Platform Gehandicapten Zuidplas heeft Omroep Zuidplas een reactie gestuurd op haar artikel van eerder deze week.

Omroep Zuidplas opinie: 'In de geraadpleegde verkiezingsprogramma’s Zuidplas wordt er door de politiek stilgezwegen over de ondersteuning aan gehandicapten'

Foto

'Er is een Platform Gehandicapten Zuidplas dat al enige jaren op een laag pitje pruttelt.'

Zuid-Holland: miljoen euro beschikbaar als Songfestival naar Rotterdam komt

Foto

Als Rotterdam het Eurovisiesongfestival mag organiseren, stelt de provincie Zuid-Holland een miljoen
euro beschikbaar. 

Gemeenteraad geeft concept-ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder vrij

Foto

Op dinsdag 19 juni heeft de gemeenteraad een nieuwe stap gezet in het proces van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

D66 Zuidplas: 'Dorpen in het groen. Nu en in de toekomst'

Foto

Morgen (dinsdag 18 juni, red.) wordt op de raadsvergadering de concept ontwikkelvisie Zuidplaspolder behandeld. Deze raadsvergadering is live te volgen via Omroep Zuidplas.

Zorgen VVD, D66, CDA en CU/SGP over de verkeerssituatie rond de nieuwe (tijdelijke) school in Zevenhuizen

Foto

Bovenstaande fracties hebben kennis genomen van de onrust die is ontstaan na de informatie avond over de verkeerssituatie rond de nieuwe (tijdelijke) school in Zevenhuizen.

VVD stelt vragen over communicatie omtrent onderhoudswerkzaamheden Knibbelweg

Foto

Afgelopen week zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de Knibbelweg in Zevenhuizen, in de richting van de sportvelden, gestart. Aan de zijde van de Noordelijke Dwarsweg staat een bord met de tekst: 'Dagelijks afgesloten van 1300-1800 uur'.

Pagina's