Clicky

Politiek

Zorgen SP over voortbestaan van leerlingenvervoer

Foto

De vervoerder van de Groene Hart Hopper en van leerlingen in de gemeente Zuidplas en Waddinxveen, de firma Wegman uit Ameide, heeft op donderdag 4 april surseance van betaling aangevraagd en is nu failliet.

CDA Zuidplas brengt onveilige verkeerssituaties in kaart

Foto

CDA-Zuidplas vroeg inwoners om aan te geven welke verkeerssituaties binnen Zuidplas zij als onveilig ervaren, en daar kwamen behoorlijk wat reacties op binnen.

VVD stelt vragen over kostenreductie voor restafval

Foto

Vanaf de programmabegroting 2018 is duidelijk dat de reserve afvalstoffenheffing in 2020 ontoereikend zal zijn. 

PvdA/GL, SP en NEZ: 'Landschappelijke kwaliteit centraal bij ontwikkeling Zuidplaspolder'

Foto

Op dinsdag 26 maart besluit de gemeenteraad over een eerste kredietvoorstel voor planvoorbereiding voor bebouwing van het groene middengebied in de Zuidplaspolder.

Tinet de Jonge: ''Hoer, landverkrachting en de meest verschrikkelijke ziektes''

Foto

In het kader van #doeslief, een actie van SIRE,  heeft Tinet de Jonge, fractievoorzitter van het CDA Zuidplas, een brief opgesteld.

D66 Zuidplas bezorgt over verzakking huizen in Zuidplas en stelt vragen

Foto

Afgelopen zomer is de droogste zomer geweest in jaren. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft hiertoe dan ook onderzoek gedaan naar de impact van deze droge zomer en de hierdoor ontstane lage grondwaterstanden. 

Zuid-Hollandse SP: 'Snel meer betaalbare huurwoningen bouwen'

Foto

De provincie moet fors gaan investeren in de bouw van betaalbare woningen, vind de SP.

Gemeente Zuidplas wijst locaties voor containeroverslag af

Foto

De regio Midden-Holland is van mening dat de voordelen voor vijf onderzochte locaties voor een containeroverslagpunt in Midden-Holland niet opwegen tegen de nadelen.

Ruud Lammers kandidaat Provinciale Staten Zuid-Holland

Foto

De Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) doen mee aan de Provinciale Staten verkiezingen (Lijst 16). 

SP start provinciale Energiecampagne: 'Ook Zuid-Hollandse huishoudens onterecht de dupe van klimaatbeleid'

Foto

De Zuid-Hollandse SP is gestart met een speciale Energiecampagne, die moet leiden tot meer 'klimaatrechtvaardigheid'.

Pagina's