Clicky

Politiek

Wil jij in de Jongerenraad Zuidplas?

Foto

Voor de Jongerenraad Zuidplas is Welzijn op zoek naar jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar, die graag meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen! 

D66 Zuidplas: “Waar blijven de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw?”

Foto

De bewoners van hoogbouw (flats en appartementencomplexen) in onze gemeente dienen vandaag de dag nog steeds hun GFT (groente, fruit, tuinafval) bij het restafval in de ondergrondse restafval containers te deponeren. 

Adviesraad in 2019 met kleinere bezetting door

Foto

De Adviesraad geeft op beleidsmatig niveau gevraagd en ongevraagd advies aan het College van burgemeesters en wethouders.

PvdA/GL en SP: 'Minder sociale woningbouw Esse Zoom Laag onverteerbaar'

Foto

Onbegrijpelijk, ongefundeerd en onverteerbaar, dat vinden PvdA/GroenLinks en SP van het weer verminderen van het aandeel sociale woningbouw in de wijk Esse Zoom te Nieuwerkerk

Maak een punt van nul verkeersslachtoffers

Foto

Gemeente Zuidplas: Een dubbel ambassadeurschap. 

Personeelsbegroting na unaniem gedragen amendement goedgekeurd door de Raad

Foto

In de aftrap kwam de stelling op tafel: De gemeente wil een goede werkgever zijn.

Raadsvergadering 28 november: Besluit Bestemmingsplan ten behoeve van Hospice in Moerkapelle

Foto

Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2020 de deuren te kunnen openen.

Raadsvergadering 28 november: Besluit bestemmingsplan West Ringdijk 56 in Moordrecht

Foto

Het aanleiding van het voorstel wijzigen bestemmingsplan: De erfgenamen van het voormalige sierteeltbedrijf aan de West Ringdijk 56 in Moordrecht hebben het verzoek gedaan tot herinrichting van het betreffende perceel.

Raadsvergadering 28 november: Besluit Bestemmingsplan Moerkapelse zijde

Foto

In de vergadering van 28 november 2018 heeft de Raad unaniem ingestemd met een wijziging in het bestemmingsplan Moerkapelse zijden.

Zorgen PvdA/GL over Noordelijke Dwarsweg

Foto

Aan de Noordelijke Dwarsweg (naast woonhuis nummer 88) is het terrein van het voormalig tuincentrum. 

Pagina's