Clicky

Politiek

Zuid-Hollandse SP: 'Snel meer betaalbare huurwoningen bouwen'

Foto

De provincie moet fors gaan investeren in de bouw van betaalbare woningen, vind de SP.

Gemeente Zuidplas wijst locaties voor containeroverslag af

Foto

De regio Midden-Holland is van mening dat de voordelen voor vijf onderzochte locaties voor een containeroverslagpunt in Midden-Holland niet opwegen tegen de nadelen.

Ruud Lammers kandidaat Provinciale Staten Zuid-Holland

Foto

De Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) doen mee aan de Provinciale Staten verkiezingen (Lijst 16). 

SP start provinciale Energiecampagne: 'Ook Zuid-Hollandse huishoudens onterecht de dupe van klimaatbeleid'

Foto

De Zuid-Hollandse SP is gestart met een speciale Energiecampagne, die moet leiden tot meer 'klimaatrechtvaardigheid'.

'GroenLinks, PvdA en PvdD meest actieve provinciale politieke partijen voor natuur en milieu in Zuid-Holland'

Foto

Uit een onderzoek naar het stemgedrag in Provinciale Staten Zuid-Holland is gebleken dat GroenLinks, PvdA en PvdD het meest actief zijn met het indienen van moties en amendementen om de natuur en het milieu in Zuid-Holland te beschermen en te versterken.

Voormalig wethouder Arjen Hazelebach kandidaat voor het waterschap

Foto

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de waterschappen en voor de Provinciale Staten. 

SP steunt Molenmanifest Molenplatform Zuid-Holland

Foto

SP-Statenlid Bart Vermeulen heeft vrijdagochtend tijdens een werkbezoek aan de Groote Molen in Zoeterwoude zijn steun uitgesproken voor het Molenmanifest van het Molenplatform Zuid-Holland.

CU/SGP stelt vragen over onderzoek waterbus

Foto

In oktober 2017 heeft de fractie ChristenUnie/SGP schriftelijke vragen gesteld over onderzoek waterbusverbinding met Rotterdam.

PvdA/GroenLinks: 'Graag een schoolgebouw waar ook passend onderwijs in aangeboden kan worden''

Foto

De fractie van PvdA/GroenLinks is blij met het realiseren van een tijdelijke school in Zevenhuizen.

PvdA/GL & SP: 'Toekomstige bouw sociale huurwoningen in Zuidplas onvoldoende verzekerd'

Foto

Het toekomstig beeld van de woningbouw in de gemeente Zuidplas is vastgelegd in de Woonvisie 2025, die op woensdagavond 23 januari jl. werd vastgesteld.

Pagina's