Clicky

Politiek

PvdA/GL en SP: 'Minder sociale woningbouw Esse Zoom Laag onverteerbaar'

Foto

Onbegrijpelijk, ongefundeerd en onverteerbaar, dat vinden PvdA/GroenLinks en SP van het weer verminderen van het aandeel sociale woningbouw in de wijk Esse Zoom te Nieuwerkerk

Maak een punt van nul verkeersslachtoffers

Foto

Gemeente Zuidplas: Een dubbel ambassadeurschap. 

Personeelsbegroting na unaniem gedragen amendement goedgekeurd door de Raad

Foto

In de aftrap kwam de stelling op tafel: De gemeente wil een goede werkgever zijn.

Raadsvergadering 28 november: Besluit Bestemmingsplan ten behoeve van Hospice in Moerkapelle

Foto

Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2020 de deuren te kunnen openen.

Raadsvergadering 28 november: Besluit bestemmingsplan West Ringdijk 56 in Moordrecht

Foto

Het aanleiding van het voorstel wijzigen bestemmingsplan: De erfgenamen van het voormalige sierteeltbedrijf aan de West Ringdijk 56 in Moordrecht hebben het verzoek gedaan tot herinrichting van het betreffende perceel.

Raadsvergadering 28 november: Besluit Bestemmingsplan Moerkapelse zijde

Foto

In de vergadering van 28 november 2018 heeft de Raad unaniem ingestemd met een wijziging in het bestemmingsplan Moerkapelse zijden.

Zorgen PvdA/GL over Noordelijke Dwarsweg

Foto

Aan de Noordelijke Dwarsweg (naast woonhuis nummer 88) is het terrein van het voormalig tuincentrum. 

D66 Zuidplas verbaasd over geplande bomenkap Hitland

Foto

De D66 fractie heeft met enige verbazing kennisgenomen van het voornemen van het recreatieschap Hitland om, als onderdeel van de reconstructie van de weg, de 230 populieren langs de Hitlandselaan te kappen.

Lof van de Raad voor Ondernemersplan Promen

Foto

Het amendement dat in de vergadering van 27 november 2018 unaniem is aangenomen, geeft heel goed weer hoe de Raad over het Ondernemersplan Promen dacht.

Raadsvergadering stemt unaniem in met Integraal onderwijs huisvestingsbeleid

Foto

Op 27 november is het IHP besproken. Algemeen was er veel waardering met het beleidsdocument en ook dat er duidelijk veel in is geïnvesteerd door College en ambtenaren

Pagina's