Clicky

Politiek

Burgemeester Kats vertrekt bij gemeente Zuidplas

Foto

Burgemeester Gert-Jan Kats (SGP) heeft zijn vertrek aangekonigd als burgemeester van Zuidplas.

Persconferentie Gemeente Zuidplas, Omroep Zuidplas was erbij

Foto

Wel eens een persconferentie van de Gemeente Zuidplas bijgewoond? Kijk hier naar de persconferentie van dinsdag 20 novemberber 2018.

Omroep Zuidplas aanwezig bij persconferentie college B & W Zuidplas

Foto

Dinsdag 20 november vondt er een persconferentie plaats van het college van B & W. Omroep Zuidplas was hierbij aanwezig.

Kabinet en provincie pakken bodemdaling Groene Hart aan

Foto

Het kabinet trekt miljoenen uit om bodemdaling in het Groene Hart aan te pakken. Het gebied is daar vanwege de veenbodem erg gevoelig voor, wat allerlei nadelige gevolgen en risico’s met zich meebrengt.

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Zuidplas

Foto

De Raadsvergadering 6 november 2018 had ook de programmabegroting van het College op de agend staan.In dit artikel worden er enkele punten uitgelicht over de discussie en besluiten over de Programmabegroting 2019-2022.

Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas

Foto

De Raadsvergadering 6 november 2018 had 2 grote agendapunten die het financiële beleid van de gemeente betroffen. In dit artikel worden er enkele punten uitgelicht over de Najaarsnota 2018. De raadsleden hadden hun huiswerk gemaakt.

Passie in de Raadsvergadering Zuidplas en terug kabbelen naar stand neutraal

Foto

Een gevoelsbelevenis van de Raadsvergadering in Zuidplas van 6 november 2018.

Vragen ChristenUnie/SGP over capaciteitsprobleem netwerkbeheerder

Foto

In de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder heeft het net van Liander onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen voor aanvullend transportvermogen te kunnen accepteren. Aanleiding voor CU/SGP hierover vragen te stellen aan het college.

Conserveren is het motto voor bestemmingsplannen Zuidplaspolder

Foto

Op de vergadering van 16 oktober 2018 zijn de voorstellen nieuwe bestemmingsplannen Zuidplas 1 en 2 besproken.

Versnelling verbreding A20

Foto

Op de Raadsvergadering 16 oktober 2016 is het voorstel behandeld om een extra budget goed te keuren voor het versnellen van het A20 project.

Pagina's