Clicky

Politiek

Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas

Foto

De Raadsvergadering 6 november 2018 had 2 grote agendapunten die het financiële beleid van de gemeente betroffen. In dit artikel worden er enkele punten uitgelicht over de Najaarsnota 2018. De raadsleden hadden hun huiswerk gemaakt.

Passie in de Raadsvergadering Zuidplas en terug kabbelen naar stand neutraal

Foto

Een gevoelsbelevenis van de Raadsvergadering in Zuidplas van 6 november 2018.

Vragen ChristenUnie/SGP over capaciteitsprobleem netwerkbeheerder

Foto

In de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder heeft het net van Liander onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen voor aanvullend transportvermogen te kunnen accepteren. Aanleiding voor CU/SGP hierover vragen te stellen aan het college.

Conserveren is het motto voor bestemmingsplannen Zuidplaspolder

Foto

Op de vergadering van 16 oktober 2018 zijn de voorstellen nieuwe bestemmingsplannen Zuidplas 1 en 2 besproken.

Versnelling verbreding A20

Foto

Op de Raadsvergadering 16 oktober 2016 is het voorstel behandeld om een extra budget goed te keuren voor het versnellen van het A20 project.

Afwijzend besluit bestemmingsplan Gansdorperdijk: Betonnen bunkers winnen van economie

Foto

Zoals voorzien ging de discussie in de Raadsvergadering van 16 oktober 2018 bovenal over economische motieven en van 3 naar 5 woningen en het daaraan gekoppeld verlies van groen door dieper de polder in te gaan.

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Versnelde aanpak A20

Foto

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is € 175 miljoen gereserveerd voor de capaciteitsuitbreiding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in de periode 2023 - 2026.

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Herziening bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2

Foto

Het is een drukke avond voor wethouder Hordijk. Ook de herziening van bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2 staan op de agenda.

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Herziening bestemmingsplan Gansdorperdijk

Foto

Binnen het vigerend bestemmingsplan is reeds de bouw van drie woningen mogelijk. Het nieuwe bouwvoornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan; er is daarom een nieuw bestemmingsplan nodig.

Na vragen CDA nu ook plaatsnaam op officiële gemeentedocumenten

Foto

Tijdens de behandeling van het collegeprogramma, gaf Tinet de Jonge, fractievoorzitter van het CDA, aan dat inwoners op officiële gemeentedocumenten juist hun woonplaats terug willen lezen. 

Pagina's