Clicky

Politiek

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Herziening bestemmingsplan Gansdorperdijk

Foto

Binnen het vigerend bestemmingsplan is reeds de bouw van drie woningen mogelijk. Het nieuwe bouwvoornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan; er is daarom een nieuw bestemmingsplan nodig.

Na vragen CDA nu ook plaatsnaam op officiële gemeentedocumenten

Foto

Tijdens de behandeling van het collegeprogramma, gaf Tinet de Jonge, fractievoorzitter van het CDA, aan dat inwoners op officiële gemeentedocumenten juist hun woonplaats terug willen lezen. 

Nieuw bestuur D66 Zuidplas

Foto

Met een volledig nieuw bestuur is D66 Zuidplas gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

VVD vragen over urgentieregeling statushouders

Foto

Per 1 juli 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om de voorrangsstatus, de zogenoemde urgentieregeling, van statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen te laten vervallen.

SP Zuidplas stelt vragen over biomassa Waddinxveen en over straatwerk in Zuidplas

Foto

SP stelt vragen over biomassacentrales in Waddinxveen en over straatwerk in Zuidplas.

Omwonenden weten het beter, CDA zet wethouder aan het werk

Foto

Voor het vernieuwen van de riolering gaan de Prinses Beatrix- en Prinses Irenestraat in Moordrecht op de schop. De gemeente Zuidplas heeft dat moment aangegrepen om dan direct ook de inrichting en indeling van deze straten aan te passen.

VVD Zuidplas stelt vragen over Posthuis Moordrecht en basisschool Zevenhuizen-Zuid

Foto

De VVD-fractie heeft op een tweetal onderwerpen vragen ingediend bij het college van Burgemeesters & Wethouders.

Provincie roept ondernemers en gemeenten op tot meer actie voor "zon op daken"

Foto

Op lege bedrijfsdaken, scholen, sporthallen en andere grote daken in Zuid-Holland is ruimte om tenminste 20 vierkante kilometer aan zonnepanelen neer te leggen. 

Vragen ChristenUnie/SGP: Zonnepaneel mag niet leiden tot hogere WOZ-waarde

Foto

Naar aanleiding van berichtgeving over een eerdere uitspraak van het gerechtshof ArnhemLeeuwarden willen De CU/SGP duidelijkheid over de manier waarop Zuidplas bij de WOZ-taxatie omgaat met investeringen in duurzaamheid door huiseigenaren.

Zuidplas sluit aan bij Stichting Leergeld

Foto

De gemeente Zuidplas heeft zich begin 2018 aangesloten bij Stichting Leergeld. Afgelopen donderdag was de lancering van de website van de stichting in het bijzijn van wethouder Schuurman en staatssecretaris Tamara van Ark. 

Pagina's