Clicky

Politiek

Versnelling verbreding A20

Foto

Op de Raadsvergadering 16 oktober 2016 is het voorstel behandeld om een extra budget goed te keuren voor het versnellen van het A20 project.

Afwijzend besluit bestemmingsplan Gansdorperdijk: Betonnen bunkers winnen van economie

Foto

Zoals voorzien ging de discussie in de Raadsvergadering van 16 oktober 2018 bovenal over economische motieven en van 3 naar 5 woningen en het daaraan gekoppeld verlies van groen door dieper de polder in te gaan.

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Versnelde aanpak A20

Foto

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is € 175 miljoen gereserveerd voor de capaciteitsuitbreiding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in de periode 2023 - 2026.

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Herziening bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2

Foto

Het is een drukke avond voor wethouder Hordijk. Ook de herziening van bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2 staan op de agenda.

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Herziening bestemmingsplan Gansdorperdijk

Foto

Binnen het vigerend bestemmingsplan is reeds de bouw van drie woningen mogelijk. Het nieuwe bouwvoornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan; er is daarom een nieuw bestemmingsplan nodig.

Na vragen CDA nu ook plaatsnaam op officiële gemeentedocumenten

Foto

Tijdens de behandeling van het collegeprogramma, gaf Tinet de Jonge, fractievoorzitter van het CDA, aan dat inwoners op officiële gemeentedocumenten juist hun woonplaats terug willen lezen. 

Nieuw bestuur D66 Zuidplas

Foto

Met een volledig nieuw bestuur is D66 Zuidplas gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

VVD vragen over urgentieregeling statushouders

Foto

Per 1 juli 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om de voorrangsstatus, de zogenoemde urgentieregeling, van statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen te laten vervallen.

SP Zuidplas stelt vragen over biomassa Waddinxveen en over straatwerk in Zuidplas

Foto

SP stelt vragen over biomassacentrales in Waddinxveen en over straatwerk in Zuidplas.

Omwonenden weten het beter, CDA zet wethouder aan het werk

Foto

Voor het vernieuwen van de riolering gaan de Prinses Beatrix- en Prinses Irenestraat in Moordrecht op de schop. De gemeente Zuidplas heeft dat moment aangegrepen om dan direct ook de inrichting en indeling van deze straten aan te passen.

Pagina's