Clicky

Privacy

(versie 1.2 / 27-06-11)

Dit reglement wordt geupdate omdat in het nieuwe beleid geen accounts meer aangemaakt kunnen worden en gegevens dienaangaande uit onze systemen verwijderd worden.

 

Privacyreglement

Stichting Omroep Zuidplas, waarvan Zuidplas Actief een onderdeel is, zal er alles aan doen je privacy te beschermen. Om deze bescherming te garanderen, maken wij gebruik van de onderstaande privacyverklaring. Deze verklaring vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Persoonlijke gegevens
Bij het aanmelden dient je Zuidplas Actief te voorzien van een aantal persoonlijke gegevens, zoals gebruikersnaam en e-mailadres. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in een database, die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde medewerkers van Omroep Zuidplas. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht, verhuurt of op welke andere manier dan ook verstrekt. Wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen, zodat deze door niemand, ook niet door de beheerders, kunnen worden achterhaald.

IP-adres
Tijdens ieder bezoek wordt het IP-adres van de gebruiker achterhaalt en opgeslagen. Deze gegevens zullen worden gebruikt in statistisch onderzoek. Van uw IP-adres kunnen geen persoonlijke gegevens worden afgeleid, het adres is dus nooit terug te leiden naar natuurlijke personen.

Informatie uit formulieren
Wanneer je een formulier op de website invult en verzendt, verstrek je wederom persoonlijke informatie aan Zuidplas Actief en dus ook aan Stichting Omroep Zuidplas. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de behandeling van je vraag of reactie. Je gegevens worden ook in dit geval niet verstrekt aan derden zonder je toestemming.

Marketing en promotie
Het door je opgegeven e-mailadres kan door Omroep Zuidplas worden gebruikt om je een nieuwsbrief toe te sturen. Indien je deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt je zich daarvoor ten aller tijde afmelden.

Informatieverschaffing
Informatie die is verzameld op de website, kan worden doorgegeven aan derden indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan strafrechtelijk onderzoek. Omroep Zuidplas zal er echter alles aan doen om journalistieken bronnen te beschermen.

Cookie beleid
Deze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die automatisch op uw computer worden geplaatst, met het doel informatie te verzamelen over je bezoek en om je te herkennen wanneer je de website later opnieuw bezoekt. Dit vergemakkelijkt bijvoorbeeld een volgend bezoek aan de site. Deze cookies hebben een beperkte looptijd circa 3 weken. Daarna verwijdert de cookie zich automatisch. U kunt dit proces ten aller tijde handmatig uitvoeren, door te kiezen voor “Cookies verwijderen” in uw browser.

Uw eigen privacy
Stichting Omroep Zuidplas zal er alles aan doen om je privacy waar mogelijk te beschermen. Dit is echter ook gedeeltelijk je eigen verantwoordelijkheid. Je dient je wachtwoord geheim te houden om zo je profiel te beschermen. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor de op je profiel geplaatste informatie. Plaats hierop geen privacygevoelige informatie, zoals telefoonnummers en (e-mail)adressen. Probeer ook te voorkomen dat het duidelijk wordt dat je voor langere tijd afwezig bent of op vakantie bent. Iedereen kan meelezen!

Privacy van kinderen
Omroep Zuidplas staat kinderen jonger dan 16 jaar toe een account aan te maken, met toestemming van een ouder/verzorger. Kinderen zijn over het algemeen makkelijker in het plaatsen van privacygevoelige inhoud, zoals adressen en telefoonnummers. Omroep Zuidplas kan deze accounts helaas niet extra controleren op de aanwezigheid hiervan. Wij raden ouders aan de profielen en op het forum geplaatste reacties regelmatig te controleren. Indien je als ouder merkt dat je kind, bewust of onbewust, privacygevoelige informatie heeft geplaatst, verzoeken wij contact met ons op te nemen, zodat deze inhoud zo snel mogelijk kan worden verwijderd.

Wettelijke regelgeving
Op alle diensten die op de website worden aangeboden, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Wijziging van de privacyverklaring
Stichting Omroep Zuidplas behoud zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde naar eigen inzicht uit te breiden of te wijzigen. Wij raden je daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken en je van de wijzigingen op de hoogte te stellen.