Clicky

ds. D. van Vreeswijk

Ds. Van Vreeswijk ‘Zie, het was Lea’

Schoolkerkdienst zondag 24 september: “Mag ik bij je komen?”

Locatie: 
In de Hervormde dorpskerk, Dorpsstraat 170 te Zevenhuizen
Datum: 
zo, 24/09/2017 - 10:00

Het is inmiddels een vertrouwde traditie: op de laatste zondag van september is er een schoolkerkdienst. Dit jaar viert men die op zondag 24 september. De dienst wordt gehouden in de Hervormde Kerk en in de Ontmoetingskerk. De dienst is voorbereid door ouders en leerkrachten van basisschool ‘De Eendragt’ en de voorgangers van de beide kerken. In beide kerken volgt men dezelfde liturgie met ds. Dirk van Vreeswijk als voorganger in de Hervormde Kerk en ds. Nico de Lange in de Ontmoetingskerk.

Dit jaar denken ze na over het onderwerp ‘wonen’ en dan speciaal het thema: “Mag ik bij je komen?” En vragen ze zich af: In wat voor huis woon je? Waarin en hoe woonden mensen vroeger in de tijd van de Bijbel? Wie is er welkom in je huis? Wie mag er bij je komen? Op school hebben de kinderen verschillende verhalen rondom dit thema gehoord. In de dienst wordt stil gestaan bij het verhaal van Zacheus. Jezus wilde bij Zacheus, een tollenaar, op bezoek komen.
In beide kerken begint de dienst om 10.00 uur. Om iedereen goed te verdelen over de beide kerken, vragen we degenen wiens achternaam begint met de letters M t/m Z naar de Ontmoetingskerk (Geref.Kerk) te gaan. Begint uw achternaam met de letters A t/m L dan vragen we u naar de Hervormde Kerk te gaan.

Voor de kinderen tot 4 jaar is er, in beide kerken, oppas beschikbaar. Na de dienst nodigen we iedereen uit voor een kop koffie, thee of limonade op het schoolplein. Bij slecht weer drinken we koffie in de school. Verder willen wij jullie allemaal vragen om één bloem mee te nemen naar de kerk. Bij de ingang zullen grote emmers/ vazen klaar staan om de bloemen in te zetten. Na afloop van de dienst kan er, tijdens het koffiedrinken een boeketje bloemen samengesteld worden. Dit boeketje kan gegeven worden aan iemand die eenzaam of ziek is of iemand die je een hart onder de riem wilt steken.
Rest ons nog te zeggen, dat we ook de kinderen die niet op de Eendragt zitten, van harte uitnodigen, omdat het ook voor hen een hele leuke dienst is. Van harte welkom iedereen!
 

Paasviering in De Zevenster

Locatie: 
In de Zevenster, Zevenhuizen
Datum: 
di, 11/04/2017 - 19:00

Op dinsdag 11 april a.s. om 19.00 uur wordt in de Harmonie van De Zevenster de Paasviering gehouden. Deze viering is voorbereid door de diaconie van de N.H. Kerk en de Ontmoetingskerk uit Zevenhuizen. Voorganger is ds. D. van Vreeswijk. Het thema is: "Zien en geloven". Het Jeugdkoor Asarela, o.l.v. Rien van der Werff, komt zingen.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering. Na de viering is er gelegenheid om samen met de bewoners van De Zevenster koffie te drinken en na te praten.
Er zijn vrijwilligers nodig om de Zevensterbewoners op te halen en weer thuis te brengen. U kunt zich daarvoor opgeven bij Janny den Hollander, tel. 0180-631104, e-mail: denhollander17@gmail.com of bij Willy Oenema, tel. 0180-632493, e-mail: willyoenema@xs4all.nl