Clicky

gemeenteraad

Raadsvergadering 27 november: IHP het beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2018-2034

Foto

Omroep Zuidplas blikt vooruit op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 november, deel 1.

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Zuidplas

Foto

De Raadsvergadering 6 november 2018 had ook de programmabegroting van het College op de agend staan.In dit artikel worden er enkele punten uitgelicht over de discussie en besluiten over de Programmabegroting 2019-2022.

PvdA/GroenLinks stelt vragen over leerlingen die niet naar school kunnen

Foto

De PvdA/GroenLinks-fractie in de gemeente Zuidplas maakt zich zorgen over het aantal leerplichtinge leerlingen, welke niet naar school kunnen in de eigen gemeente.

Nieuw college reserveert benodigde middelen voor zorg inwoners

Foto

Nu het financiële plaatje op basis van de Jaarstukken 2017 en de Voorjaarsnota 2018 (VJN) helder is, zet het college in op het reserveren van een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2017. 

Installatie nieuwe gemeenteraad voltooid (+fotoreportage)

Foto

De nieuwe raad is ingesteld en raadsleden hebben de eed afgelegd of hebben hun belofte gedaan. Een nieuwe zittingsperiode is begonnen. Burgemeester Kats sprak hen met motiverende woorden toe waarbij hij aangaf dat de raadsleden de hele samenleving moeten dienen. 

SP stelt vragen over collecteren

Foto

Jan Baas heeft namens de SP schriftelijke vragen gesteld over het al dan niet illegaal collecteren en de handhaving hiervan. De SP was ontevreden over de antwoorden en bracht het punt in op de raadsvergadering van 6 maart.

Raad stemt in met zonnepanelen op brede scholen

Foto

Het college wil graag zonnepanelen plaatsen op de bredescholen in de EsseZoom en de Van Beethovenlaan in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Groen licht voor verplaatsing v.v. Moordrecht

Foto

De gemeenteraad heeft de eerste stap gezet richting een nieuwe locatie voor voetbalvereniging Moordrecht.

Voorbeschouwing raadsvergadering 6 maart

Foto

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de huidige raad zullen de nodige beslissingen genomen worden.

Gemeente gaat aan de slag met dierenwelzijn

Foto

De gemeenteraad heeft dinsdag 23 januari ingestemd met de nota Dierenwelzijn.

Pagina's