Clicky

oecumenische dienst

Week van gebed voor de eenheid Zevenhuizen

Locatie: 
In de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106
Datum: 
zo, 21/01/2018 - 10:00

Met dit thema wordt in de week van 21-28 januari 2018 door de gezamenlijke kerken van Zevenhuizen de “week van gebed voor de eenheid” gehouden.

De week van gebed voor de eenheid wordt afgesloten met de inmiddels traditionele oecumenische dienst. Dit jaar op zondag 21 januari 2018 om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106 te Zevenhuizen. Voorganger is Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen. De liturgie van deze dienst is dit jaar voorbereid door de kerken uit Caribisch gebied.

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in de Ontmoetingskerk om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst!

Het oecumenisch koor werkt aan deze dienst mee.

Het oecumenisch koor kan trouwens nog wel wat uitbreiding gebruiken! Kom en zing mee! Er wordt voor deze dienst driemaal gerepeteerd en wel op de vrijdagen 5 januari, 12 januari en 19 januari 2018 in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106. Alle drie de keren van 19.00 tot 20.00 uur.

Viering 'Begin van de 40-dagentijd': bezinning en versobering

Locatie: 
In de Ontmoetingskerk in Zevenhuizen
Datum: 
wo, 01/03/2017 - 19:30

Op woensdagavond 1 maart a.s. is er in de Ontmoetingskerk weer een viering aan het begin van de Veertigdagentijd, georganiseerd samen met de RK Gemeenschap. Deze dag, ook wel 'Aswoensdag' genoemd, is tevens het begin van de vastentijd tot Pasen.

Eeuwenlang heeft de vastentijd het alledaagse leven in de christelijke wereld tot Pasen bepaald. In de vroege christelijke kerk bestond vasten al als een manier om je voor te bereiden op de 'herdenking van het lijden en sterven van Jezus op weg naar Pasen’. In de middeleeuwen werd de 'vastentijd' echter meer en meer een tijd waarin het accent kwam te liggen op schuld en boete.

In onze tijd ligt het accent op versobering en het vrijmaken van tijd en aandacht voor bezinning op de veertigdagentijd. Tijdens deze viering lezen we uit Joël 2 en Mattheus 6 en zingen we o.a. "Het lied van het oprechte vasten" (Liedboek 537). Aanvang: 19.30 uur.

Oecumenische dienst “Jouw hand, mijn glimlach"

Locatie: 
In de Hervormde kerk te Zevenhuizen
Datum: 
zo, 22/01/2017 - 10:00

Met dit thema wordt in de week van 18-25 januari 2017 door de gezamenlijke kerken van Zevenhuizen de "week van gebed voor de eenheid" gehouden. Deze week wordt georganiseerd door Werkgroep Oecumene Zevenhuizen De week van gebed voor de eenheid wordt afgesloten met de inmiddels traditionele oecumenische dienst. Dit jaar op zondag 22 januari 2017 om 10.00 uur in de Hervormde dorpskerk, Dorpsstraat 170 te Zevenhuizen. Voorganger is ds. E. Cossee. De liturgie van deze dienst is dit jaar voorbereid door de kerken in Duitsland.

Er is uitgegaan van de tekst uit 2 Korintiërs 5: "Wat ons drijft is de liefde van Christus." Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in het Hervormd Centrum om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst!

De dienst wordt rechstreeks uitgezonden in het programma Rondom de Kerken bij Omroep Zuidplas. Het programma begint om 09:00 uur.

Oecumenische viering tijdens het Feest van de Geest

Locatie: 
In de St. Joseph parochie, kerklaan te Nieuwerkerk a/d IJssel
Datum: 
vr, 13/05/2016 - 20:00

Tijdens het tien dagen durende evenement van “Feest van de Geest” zijn er speciale vieringen in de Josephkerk, aanvang 20.00 uur.

Een Taizé-viering op vrijdagavond 13 mei. Ook deze viering is in de sfeer van Taizé, met vertrouwde Taizé-liederen, krachtige bijbellezingen en een langdurig stiltemoment.  Deze viering wordt ondersteund door diverse muzikanten.
Wederom zijn in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren vele kerken, van allerlei gezindten, open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakt kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning. Het landelijk evenement “Feest van de Geest” is 14 jaar geleden vanuit Drenthe langzamerhand uitgewaaierd naar (bijna) het gehele land. In onze regio, in o.a.  Zevenhuizen, Capelle en Zoetermeer, doen verschillende kerken hier aan mee, en in ons dorp ook dit jaar weer de Josephkerk, de katholieke kerk aan de Kerklaan.

In de tien dagen van 5 t/m 15 mei is de Josephkerk elke dag open, in ieder geval van 13.00 tot 16.00, er is dan de mogelijkheid om de tentoongestelde kunst en de kerk te bekijken. Daarnaast is er een scala aan activiteiten, voor een overzicht van het gehele  programma kunt u het beste op de website van de Josephkerk kijken: www.ipv-online.nl/joseph

Het landelijk thema van deze Feest van de Geest is: “Vrijheid van geest”; het thema van de Josephkerk is: “Probeer optimistisch te blijven”, één van de acht stappen van Nelson Mandela om te komen tot vrijheid van geest. “Probeer optimistisch te blijven” is ook het thema van de beide vieringen.

U bent van harte uitgenodigd tijdens deze tien dagen, en in het bijzonder tijdens de twee vieringen op woensdag 11 en vrijdag 13 mei, beide avonden om 20.00 uur

Oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed

Locatie: 
In de Dorpskerk te Moordrecht
Datum: 
zo, 17/01/2016 - 10:00

Zondag 17 januari is er een oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid (van 17 t/m 24 januari). Deze dienst viert met de Rooms
Katholieke kerk en de Geredja Indjili Maluku (de Molukse kerk). Dit maal volgen wij een liturgie waarvan de basis is aangedragen door kerken uit Letland. Het thema is ‘Het woord is aan jou’.

"Het woord is aan jou" in de week van gebed

Foto

Van 17 – 24 januari komen overal in Nederland christenen bij elkaar om samen te bidden en met elkaar na te denken over het thema: Het woord is aan jou.