Clicky

Week van gebed

Programma Week van Gebed Krimpen a/d IJssel

Locatie: 
Sint Christoffel Parochie De Bron, Krimpen a/d IJssel
Datum: 
ma, 21/01/2019 - 19:00

Week van gebed voor de eenheid,
zondag 20 januari – zaterdag 26 januari

“Recht voor ogen”

Het materiaal voor deze week is voorbereid door christenen in Indonesië. De centrale Bijbeltekst van deze Week van Gebed komt uit Deuteronomium 16 vers 10-20. “Zoek het recht en niets dan het recht”
Indonesie; 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners is christen. Het motto eenheid in verscheidenheid is in Indonesië een bekend begrip. Maar die eenheid wordt bedreigd. Zij die zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde, en het gat tussen rijken en armen wordt steeds groter. Daarnaast zet radicalisering de ene gemeenschap op tegen de andere.

De aangehaalde tekst uit Deuteronomium volgt op een hoofdstuk waarin feesten het centrale thema zijn. Israël wordt daarin opgeroepen iedereen bij het feest te betrekken. Indonesische christenen zien graag herstel van deze geest van ‘inclusief feestvieren’, dwars door de diversiteit van gemeenschappen heen. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

In Krimpen begint de week met een oecumenische avonddienst in de IJsseldijkkerk, op zondag 20 januari. Deze dienst begint om 18.30 uur, en zal ongeveer een uur duren. Vervolgens zullen op de doordeweekse avonden korte avondgebeden worden gehouden, afwisselend in één van de bij de Raad aangesloten kerken. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de ontvangende kerk, waarbij op eigen wijze gebruik wordt gemaakt van het aangeboden materiaal, behorend bij het voor die avond gekozen thema.


Deze gebedsbijeenkomsten, of avondgebeden, beginnen steeds om 19.00 uur en zullen maximaal een half uur duren. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot circa 19.30 uur:
- op maandagavond 21 januari, in Sint Christoffel Parochie De Bron, .
- op dinsdagavond 22 januari in De Ark Krimpen
- op woensdagavond 23 januari De Wingerd
- op donderdagavond 24 januari in de GKV-Krimpen Immanuelkerk,
- op vrijdagavond 25 januari in De Rank Krimpen
- op zaterdagavond 26 januari in Sint Christoffel Parochie De Bron door Evangelische Gemeente Krimpen

 

Programma Week van Gebed Nieuwerkerk a/d IJssel

Locatie: 
Het Kruispunt, Goudmos 67a in Nieuwerkerk a/d IJssel
Datum: 
ma, 21/01/2019 - 20:00

In de week van 20 t/m 27 januari wordt wereldwijd gebeden voor de eenheid van de christenen. Ook in ons dorp trekken in die week alle kerken gezamenlijk biddend op en wel op 2 manieren:

1.Door de week is er elke avond, als een soort estafette, van 20.00 tot 21.00 een kerk open, met een aktiviteit. Maandag 21 januari: bidstond in Het Kruispunt (Goudmos 67a); dinsdag 22 januari: gebedssamenkomst in de Lichtkring ( Dreef 1); woensdag 23 januari: avondgebed in de Josephkerk (RK; Kerklaan 20); donderdag 24 januari: bidstond in de Josephkerk (Effata ) en vrijdag 25 januari: muzikale voorstelling ( Alhambra revisited ) in de Ringvaartkerk (Ringvaartlaan 16). 

2. Deze week wordt feestelijk afgesloten met een avondviering in de Oude Kerk op zondag 27 januari, waarin alle Nieuwerkerkse kerken gezamenlijk participeren, uniek en zeer vreugdevol! Voorganger is ds. Peter Treep, muzikale medewerking wordt verzorgd door de Cantorij o.l.v. Nelleke van den Berge, en de begeleiding is van organist Ger Redert. Ook deze feestelijke en gezamenlijke viering begint om 20.00. Thema: Recht voor ogen.

Elke avond is er na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee. Op deze manier is het makkelijk om letterlijk (!) over de drempel van een andere kerk heen te stappen en elkaars “sfeer” en manier van geloof mede te beleven en te ervaren.Samen bidden, samen belijden, samen vieren: ondanks de verschillen in rituelen, vormen, taalgebruik en sfeer, mogen we één zijn in Christus. Iedereen is van harte welkom op iedere avond en in iedere kerk!

Voor inlichtingen: Catie van Westing (0180321363)

 

Week van Gebed in Capelle a/d IJssel

Foto

De Week van Gebed voor de eenheid van Christenen 2019 vind in de week van 20 januari tot 27 januari plaats. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië en haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’

 

Gebedsweek Zevenhuizen 'Recht voor ogen'

Locatie: 
In de Hervormde kerk, Dorpsstraat 170 te Zevenhuizen
Datum: 
zo, 20/01/2019 - 11:00

Met dit thema wordt in de week van 20-27 januari 2019 door de gezamenlijke kerken van Zevenhuizen de “week van gebed voor de eenheid” gehouden. De week van gebed voor de eenheid wordt dit jaar begonnen met de inmiddels traditionele oecumenische dienst. Dit jaar op zondag 20 januari 2019 om 10.00 uur in de hervormde dorpskerk, Dorpsstraat 170 te Zevenhuizen. Voorganger is Ds. G. van Klaveren.

De liturgie van deze dienst is dit jaar voorbereid door de kerken uit Indonesië. Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in de Hervormd Centrum om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst!

Het oecumenisch koor werkt aan deze dienst mee. Het oecumenisch koor kan trouwens nog wel wat uitbreiding gebruiken! Kom en zing mee! Er wordt voor deze dienst driemaal gerepeteerd en wel op de donderdag 3 en vrijdag 11 januari 2019 in het kleine kerkje van de VVP, Dorpsstraat 139 en op vrijdag 18 januari 2019 in de hervormde dorpskerk, Dorpsstraat 170. Alle drie de keren van 19.00 tot 20.00 uur. N.a.v. deze oecumenische dienst is er op woensdagavond 23 januari 2019 een bidstond in de hervormde dorpskerk. Aanvang 19.30 uur en duurt tot maximaal 20.30 uur.

 

Week van Gebed 2019 van 20 tot en met 27 januari

Foto

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen zal in het teken staan van het zoeken naar recht en kent de laatste jaren een groeiend aantal deelnemers in de Zuidplas kernen.

Afsluitende bijeenkomst Week van gebed (Video)

Foto

Ds. Wim de Groot sprak op deze druk bezochte oecumenische bijeenkomst in de verbouwde Ringvaarkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel over de ‘bevrijding’.

Radio-interview Catie van Westing Week van Gebed’

Foto

Catie van Westing evalueerde op zondag 4 februari  de Week van Gebed  bij omroep Zuidplas in het programma Rondom de Kerken de middageditie samen met Erik van Veelen.

‘Kom naar voren’ met Kees Posthumus

Locatie: 
In de Ringvaartkerk, Ringvaartlaan 16 te Nieuwerkerk a/d IJssel
Datum: 
vr, 26/01/2018 - 20:00

Op vrijdagavond 26 januari 2018 heeft men in de Ringvaartkerk verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda te gast met ‘Kom naar voren! over 500 jaar protestantisme’.

Hun optreden is de Proteastantse bijdrage aan het programma voor ‘De week van gebed voor de eenheid van de christenen’ in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegelijk is deze voorstelling ook één van de activiteiten in het Lutherjaar.
‘Kom naar voren!’ is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme. Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen als Catharina van Bora, Christoffel Plantijn, Arminius en Menno Simons tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits.

Kees Posthumus en Juul Beerda hebben meerdere succesvolle voorstellingen met een theologische toets ten tonele gebracht. Bijvoorbeeld ‘Calvijn op bezoek’ en ‘List & bedrog, de Jacobverhalen’. Ook dit optreden belooft weer een bijzondere ervaring te worden.
 

Tevreden organisatie na Gebedsweek (audio)

Foto

Vol dankbaarheid kijken de organisatoren van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in Nieuwerkerk a/d IJssel terug op de Gebedsweek 2017 die van 15 t/m 22 januari plaats vond.

Pagina's