Clicky

Week van het gebed

Verschillende culturen ontmoeten elkaar tijdens 'Alhambra Revisited' in de Ringvaartkerk

Locatie: 
Ringvaartkerk, Ringvaartlaan 10 in Nieuwerkerk ad IJssel
Datum: 
vr, 25/01/2019 - 20:00
Vrijdag 25 januari om 20.00 uur is er een bijzonder bezoek met verhalen en muziek in de Ringvaartkerk. Verhalenverteller/klarinettist Gottfrid van Eck, zangeres Rolinha Kross, violiste Monique Lansdorp en luitspeler Haytham Safia presenteren 'Alhambra Revisited', een mix van verhalen en muziek met moorse, joodse en christelijke wortels.
 
In de Middeleeuwen botsen in Spanje drie culturen en religies op elkaar. Moslims veroveren een groot gebied dat zij ‘Al Andalus’ noemen. Dat heeft grote gevolgen voor de joden en christenen die er al wonen. Conflicten en veldslagen kunnen niet uitblijven. Maar er is ook sprake van culturele uitwisseling en er bestaat een zekere religieuze verdraagzaamheid. Verhalen, poëzie en muziek spelen hierbij een belangrijke rol. Die zingen nog altijd rond in het eeuwenoude Alhambra, het sprookjesachtige Moorse paleis in de Andalusische stad Granada, waaraan we een virtueel bezoek brengen.

Deze avond is onderdeel van de activiteiten van de 'week van gebed’. Toegang: vrije gift

Wim de Groot sluit 'Week van gebed'

Foto

Zondagavond, 28 januari  jl., vond de afsluitende bijeenkomst van de Week van gebed plaats in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Briljante vertolking 500 jaar protestantisme in de Ringvaartkerk

Foto

Vrijdagavond, 26 januari, traden Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda op in de Ringvaartkerk in het kader van de Week van Gebed. Het was de bijdrage van de Protestantse kerk in Nieuwerkerk aan deze week.
 

Kerken presenteren zich gezamenlijk tijdens 'Gebedsweek voor de eenheid'

Foto

De kerken in Nieuwerkerk weten elkaar steeds beter te vinden in samenwerken. Ook dit jaar hebben zij de internationale aangegrepen om zich te presenteren in één programma.

Week van Gebed Capelle a/d IJssel

Locatie: 
Capelle a/d IJssel
Datum: 
wo, 10/01/2018 - 17:45

Zoals inmiddels bekend is er jaarlijks een Week van Gebed voor de eenheid van Christenen. In 2018 vindt deze plaats in de week van 21 januari tot 28 januari.  Het materiaal komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15:1-21 waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht (vers 6a). De projectgroep Week van Gebed (een samenwerking van MissieNederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: 'Recht door zee', verwijzend naar de uittocht van de Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid. Het beeldmerk op de poster wil iemand laten zien die vol vertrouwen op weg is.
 
Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1 – 21) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop en hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.’ Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee om eenheid. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
 
Ook dit jaar doen hier in Capelle weer een groot aantal christelijke gelovigen mee aan de week van gebed. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend.  
 
Man nodigt u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed die wereldwijd gehouden wordt van 21 januari t/m 28 januari 2018. De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.  
 
In de Capelse kerken die meedoen wordt op zondag 21 januari in de zondagsdienst stilgestaan bij de start van de gebedsweek. Vervolgens is er van maandag 22 tot en met  zaterdag  27 januari telkens in een andere kerk een gebedsdienst van een half uur (van 19.15 tot 19.45 uur). Na afloop van de dienst wordt alle gelegenheid geboden elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten. De gebedsweek wordt afgesloten in een avonddienst op 28 januari te houden in de Nieuw Apostolische Kerk, Ben Goerionstraat 2 te Rotterdam aanvangende om 19.15 uur.  
 

Zaterdag 20 jan. - 15.00 u, Ontmoetingskerk, Zevensprong 4: Kindermiddag vanaf 4 jr.
Zaterdag 20 jan. - 20.00 u. Kom en Zie, Nieuw Apostolische, Bermweg 280 Kerk Prayer Night = > 14 jr.
Zondag21 jan.  Dienst in eigen kerk
Maandag 22 jan. - 19.15 u. Kom en Zie, Schenkelkerk, Bermweg 280
Dinsdag 23 jan. - 19.15 u.  De Hoeksteen, De Doorbraak, Rivierweg 15
Woensdag 24 jan. - 19.15 u. Paulus’ Bekering, Ontmoetingskerk, Merellaan 352
Donderdag 25 jan. - 19.15 u. Dorpskerk, Gebed voor Capelle, Kerklaan 2
Vrijdag 26 jan. - 15.00 u. De Vijverhof, Dorpskerk, Reigerlaan 251
Vrijdag 26 jan. - 19.15 u. New Foundation in Christ, Chr. gem. Gods Huis, Roerdomplaan 4
Zaterdag 27 jan. - 19.15 u. NGPMB (in Bethelkerk),    GKV Zuid-West, Banda Neira 40
Zondag  28 jan. - 19.15 u. Nieuw Apostolische Kerk, Ben Goerionstraat 2, Rotterdam

 Meer informatie over de Week van Gebed hier in Capelle en het programma in die week vindt u op www.capelsekerken.nl


 

Gebedsweek 2018 voor de eenheid: Recht door zee

Foto

Als thema heeft de gebedsweek 2018 voor eenheid 'Recht door zee' meegekregen, Een thema uit Exodus 15. Een lied dat Mozes samen met de Israëlieten zong na de uittocht uit Egypte.

Oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed

Locatie: 
In de Dorpskerk te Moordrecht
Datum: 
zo, 17/01/2016 - 10:00

Zondag 17 januari is er een oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid (van 17 t/m 24 januari). Deze dienst viert met de Rooms
Katholieke kerk en de Geredja Indjili Maluku (de Molukse kerk). Dit maal volgen wij een liturgie waarvan de basis is aangedragen door kerken uit Letland. Het thema is ‘Het woord is aan jou’.

Praise and Prayer

Locatie: 
In de Knoop, Robert van 't Hoffstraat 10 in Nesselande
Datum: 
zo, 24/01/2016 - 19:30

Week van Gebed

Elk jaar organiseren de Raad van Kerken en MissieNederland (voorheen Evangelische Alliantie) een Week van Gebed voor eenheid van christenen. Het thema dit jaar is ‘het woord is aan jou’. Ze stellen materialen beschikbaar om met kinderen, tieners en volwassenen dagelijks met het thema aan de slag te gaan.

Dit jaar wil de Kerk in Nesselande (KiN) hierbij aanhaken. Er zullen in die week een aantal gebedsvieringen ’s avonds zijn in de Knoop te Rotterdam. De Week van Gebed zullen ze afsluiten met de Praisedienst op 24 januari. Deze zal voor deze keer om gedoopt worden in een ‘Praise and Prayer’. Omdat in deze week extra de eenheid wordt benadrukt, worden voor deze dienst expliciet alle christenen in de wijk uitgenodigd. Om, ongeacht kerkelijke kleur, God samen te prijzen en te bidden tot Hem