Clicky

Zuidplas in het Weekend

CDA fractielid Jan Verbeek over het onderwijs in Zuidplas

Zuidplas in het Weekend sprak met CDA fractielid Jan Verbeek over het onderwijs en de toekomst daarvan in de regio Zuidplas:

D66 Zuidplas-raadslid Frans Klovert over beleidskader 'Armoede en Schulden'

Bij de raadsbehandeling van het armoede- en schuldenbeleid heeft D66-raadslid Frans Klovert gepleit voor één loket en één portaal voor het gehele sociaal domein

Omroep Zuidplas sprak hierover met D66 raadslid Frans Klovert van de Gemeente Zuidplas:

Pagina's